0

Nieuw: Zwelbelasting op funderingen

Ontwerprichtlijn zwelbelasting op funderingen omvat een nieuwe en complete ontwerprichtlijn voor de berekening van zwelbelastingen op funderingen, met al haar bijkomende aspecten.

De ontwerprichtlijn is tot stand gekomen op basis van een uitvoerig literatuuronderzoek, theoretische beschouwingen van ontwerpmodellen, de ontwerppraktijk voor een groot aantal cases, aanvullende analytische en numerieke berekeningen, validaties en een aantal beschikbaar gestelde meetresultaten.

De enige in z’n soort die het onderwerp zwelbelasting uitvoerig én compleet behandelt.

Download het gratis inkijkexemplaar

Uitgelicht

Fred van Luijk opvolger Jeannette Baljeu

Fred van Luijk, momenteel hoofd Financiën en DT-lid bij SBRCURnet, volgt Jeannette Baljeu per 1 september op als algemeen directeur bestuurder van SBRCURnet.

Fredvanluijk_sbrcurnet_highlight_large-1503564576
Meer informatie

Handboek voor de civiele sector

Inspectie Opleggingen

Handboek Inspectie Opleggingen geeft richting aan een objectieve manier van inspecteren van (onderdelen van) opleggingen. Het handboek biedt een handreiking voor een uniforme inspectiewijze en -vastlegging.

Handboek_inspectie_opleggingen_highlight_large-1506943934
Meer informatie

Nieuw

Veilig vluchten

Hoe ontwerp je een praktisch, goed bruikbaar vluchtplan? Deze publicatie laat zien hoe u dit aanpakt.

Veilig_vluchten_uit_gebouwen_web_highlight_large-1493040111
Meer informatie