0

SBRCURnet helpt de bouw verder ontwikkelen

Samen werken aan Nul-Op-de-meter

Fotografie Rick Akkerman

Vijf grote Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant werken samen toe naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050. En ze zijn niet de enigen.

De lente staat voor de deur, net als energieneutraal bouwen: het aantal NOM-huishoudens groeit. Maar de ervaring leert dat nul-op-de-meter eigenlijk alleen haalbaar is als je slim samenwerkt.

Om NOM breed te kunnen implementeren is dus nieuwe kennis, maar vooral ervaring nodig. Die vindt u via onze Kennispartnerprojecten, maar ook bij de BouwLokalen

Denk, praat en beslis mee over bouwkennis

doe bouwinspiratie op

INTERESSANTE NETWERKOPTIES

Tips voor onderhoud aan kademuren

Platformbijeenkomst_binnenstedelijke_kademuren2_highlight_large-1426755465
NAAR Platorm BiKa

SAMEN AAN DE SLAG MET BOUWKENNIS

“Het proces tussen diverse expertises is bepalend voor de kwaliteit van brandveiligheid”

Jfw_small_cover-1425377652

Jaap Wijnia, Peutz
Spreker tijdens het Nationaal Brandveiligheidsevenement

Programma NBE en aanmelden

OPINIES VOOR DE BOUW

Brandveilig: wie is verant- woordelijk?

Brandveiligheid en kwaliteits- borging: welke private partij neemt er straks de verant- woordelijkheid? Lees het in ons magazine

Cover_magazine_brandveilig_highlight_large-1426162514
Meer blogs