0

7 tips voor een succesvolle Community of Practice

Hoe maak je van een Community of Practice een succes? 7 tips van een expert die samen met SBRCURnet de CoP Resultaatgericht Samenwerken aanvoert.

Door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN

Een goede Community of Practice staat of valt met de juiste start.  Sterker nog: het begint al voordat de CoP een feit is. Daarom stelden we bij het opstarten van de CoP Resultaat Gericht Samenwerken, waarover ik samen met SBRCURnet sinds juni 2015 de regie voer, allereerst de vraag: 'Wat maakt dat deze CoP succesvol is, wat gaan wij anders doen?' Deze reflectieve houding is als succesfactor gedurende het hele traject actueel.

De CoP RGS bestaat uit 20 corporaties en onderhoudsbedrijven die actief werken aan slimmer vastgoed management. Hierbij zijn belangenbehartigers van de branche en kennisinstituten nauw betrokken.

Een reflectieve houding is dus cruciaal, maar welke succesfactoren moet u nog meer in het oog houden voor het slagen van een CoP?

Voor de antwoorden hebben we praktijkvoorbeelden en literatuur bestudeerd en  gesprekken gevoerd met de CoP-leden. Het resultaat: de succesfactoren die ik hieronder noem. Deze gebruiken wij in onderlinge samenhang als uitgangspunt voor het inrichten van de CoP RGS.

1.  Werk aan intrinsieke motivatie

Het succes  van de CoP is sterk afhankelijk van de binding die ontstaat tussen de leden. Hierbij is het van belang om te werken aan de intrinsieke motivatie. Als leden elkaar persoonlijk kennen, geeft dit extra binding. De leden moeten vooral het gevoel hebben zelf verantwoordelijk te zijn voor het succes van de community.

2.  Zorg voor diverse leden

De CoP bestaat uit diverse leden met uiteenlopende kennis, ervaring en contacten. Deze diversiteit is een must en bevat juist een sleutel voor succes, op het moment dat dit complementerend werkt.

3.  Check je doel continue

Voor iedereen moet het helder zijn wat de bedoeling is van de CoP. Dit lijkt een open deur, maar beeldvorming, historie of communicatie kan in de weg staan voor het werkelijk begrijpen van de gedeelde bedoeling. Een continue check of de bedoeling nog in beeld is, is essentieel.

4.  Bewaak evenwicht tussen kennis en commercie

De aard van de CoP moet helder zijn, gaat het om kennis ontwikkelen of gaat het om commercie? Vaak is het een combinatie van beide. Er is afstemming nodig over wat de balans mag zijn. Het een kan niet zonder het ander, het is daarom belangrijk om het evenwicht tussen kennis en commercie continu te bewaken.

5.  Zorg voor beperkte set aan regels

Een CoP kent een beperkte set aan regels. De regels die er zijn dienen de bedoeling. CoP’s zijn niet lineair aan te sturen, zoals projecten en programma’s met formele planning, controle en beheersingsmechanismen. Het beschermen van enkele aspecten van de community helpt om de stabiliteit te bewaren, zoals een veilige omgeving en kennisdeling.

6.  Vorm een kernteam

Leden bepalen in sterke mate de ontwikkeling van de community. Een structuur ordent en faciliteert dit. Het moet helder zijn welke leden de regie hebben in het proces van ontwikkeling. Eén kernteam is nodig om de inhoud te bewaken en oog te houden voor het ontwikkelproces. Dit kernteam is faciliterend aan vooral de operationele taken. Een faciliterende bestuursstijl past hier het beste bij: een eenvoudige set aan regels en afspraken en een duidelijke structuur.

7.  Zorg voor samenhang tussen CoP en uw werk

Er is een relatie tussen de werkzaamheden van de leden en de kennisuitwisseling in de CoP. Leden die lid zijn van de CoP hebben de ruimte om aan het netwerk deel te nemen als aanvulling op hun huidige werkzaamheden.

Over de auteur
Levien de Jager is eigenaar van LEVIEN, en begeleidt personen en bedrijven van idee naar werkelijkheid, door het bieden van een andere kijk. Hierbij voert hij de creatieve supervisie. Meer informatie: Info@LEVIEN.NU of 06-11723897.

Meer over de CoP RGS
Via een reeks blogs deelt Levien de Jager zijn ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP RGS) en zijn rol als regisseur in het regieteam. Hij voert samen met SBRCURnet de regie van deze CoP.