0

Anders samenwerken, voor een bijzonder bouwresultaat

Wat zijn de verhalen achter duurzame, succesvolle bouwprojecten, vooral met het oog op de samenwerking?

Door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet


Op zoek naar het verhaal achter het bouwproject

Het is fantastisch om grote en ambitieuze plannen te hebben, met daarbij die wereldberoemde stip op de horizon. Maar als we heel realistisch zijn, dan weten we ook dat we niet alles tegelijkertijd kunnen aanpakken. Stap voor stap te werk gaan, is dan misschien slimmer. En wat bij mij ook heel motiverend werkt? In gesprek gaan met lotgenoten. Samen de schouders eronder. Samen op zoek naar de best mogelijke oplossing. Samen op zoek naar de kansen, samen leren van succesvolle bouwprojecten, van het verhaal achter het bouwproject.

Probeer eens met andere ogen te kijken naar de keuzes die we maken. En wat leveren die allemaal op? Die opgave is erg ingewikkeld. En soms staan we er liever niet bij stil dat het misschien ook heel anders kan. Zeker niet als het gaat om complexe milieuvraagstukken of werkprocessen. We zijn geneigd te denken dat we hier als individuen toch geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar zo komen we dus niet vooruit. Zo brengen we geen beweging op gang.

De logica van de vooruitgang

In het betoog ‘De logica van de vooruitgang’ brengt auteur Hugo van der Zee de relatie tussen de mens en de natuur heel mooi in kaart. De mens kan de natuur niet ondergeschikt aan zichzelf maken. De verstedelijking laat volgens hem zien wat er gebeurt wanneer de mens de verbinding verliest met de ecosystemen waarin hij leeft. Er ontstaat vervreemding, met alle gevolgen van dien. Wij mensen kunnen ervoor zorgdragen dat de ruimte die wordt ‘bewerkt’ ook aantrekkelijk, gezond en prettig leefbaar wordt. En dat bovendien de ecosystemen in stand worden gehouden.

Het is even een zijspoor, maar het geeft zo goed weer dat het creëren van een duurzame samenleving, bij uitstek een opgave voor de bouwsector is. De vele vraagstukken in de verstedelijkte omgeving, vragen om een praktische oplossing.

Samen de hobbels overwinnen

We willen soms te veel en te snel. De opgaven zijn complex en we struikelen over alle hobbels die we hierbij tegenkomen. De vrees bestaat dat we daarbij waarschijnlijk heel hard onderuit gaan. Maar als u voldoende creatieve, kritische en praktische mensen aan tafel heeft zitten, zijn die hobbels gemakkelijker te overwinnen. 

Je hebt denkers en doeners. Breng deze mensen samen en er komen bijzondere projecten tot stand. Heeft u deze variatie aan mensen al om u heen? Denk daarbij ook eens verder dan alleen de bouwsector. Misschien heeft u er baat bij om ook eens een socioloog, een econoom of een beeldend kunstenaar aan te laten schuiven. Het kan zeer nuttig zijn om het vraagstuk eens heel anders te benaderen. Immers: een kleine verandering, kan grote gevolgen hebben.


Voorbeelden van succesvolle bouwprojecten

Op onze website hebben wij ruimte gereserveerd voor bijzondere bouwwerken waarbij een niet-traditioneel  samenwerkingsproces heeft geleid tot een bijzonder resultaat. Dit hoeven geen architectonische iconen te zijn. Ook gebouwen die er op het eerste gezicht eenvoudig uitzien of infrastructurele opgaven, kunnen op een bijzondere manier zijn ontstaan. Wij horen graag de verhalen erachter, vooral met het oog op de samenwerking. Hoe zag het team eruit en hoe is het proces ingericht? En wilt u met ons ook de leermomenten delen? Dan zullen wij dit project als voorbeeld op onze website presenteren,bij de serie: project-kenmerken.

bron: Academie van bouwkunst Amsterdam

We hoeven niet direct de wereldproblematiek op te lossen, maar we kunnen wel in onze eigen omgeving een zekere impact uitoefenen. Elk groot probleem, bestaat uit deelproblemen. En die kleinere problemen kunnen we misschien wél aanpakken. Vertrouwen hebben in het project is een noodzakelijke voorwaarde, maar blijf ook kritisch. Houd hierbij het concrete doel goed voor ogen. Duurzame oplossingen kunnen dan plotseling heel dichtbij komen. Zeker als we samen op zoek gaan.