0

Asbest, uw kennis is cruciaal!

De zomer van 2012: Asbest is hét dagelijks nieuws. Inmiddels zijn deze maand al meer dan zes gevallen van vrijgekomen asbest in de bebouwde omgeving bekend in Nederland en het lijkt aanstekelijk te zijn. Hoe kan het dat een veel omstreden onderwerp nu zo veel in het nieuws is? Is er te weinig kennis, is er te weinig oplettendheid of ligt het probleem ergens anders? Bent u voldoende voorbereid? Uw kennis is cruciaal!

De zomer van 2012: Asbest is hét dagelijks nieuws. Inmiddels zijn deze maand al meer dan zes gevallen van vrijgekomen asbest in de bebouwde omgeving bekend in Nederland en het lijkt aanstekelijk te zijn. Hoe kan het dat een veel omstreden onderwerp nu zo veel in het nieuws is? Is er te weinig kennis, is er te weinig oplettendheid of ligt het probleem ergens anders? Bent u voldoende voorbereid? Uw kennis is cruciaal!

Asbest is overal om je heen

Het begon in juli 2012 in Utrecht, Kanaleneiland. Tijdens renovatiewerkzaamheden is asbest gevonden en moesten 48 woningen ontruimd worden. Binnen twee weken stonden de kranten vol met andere plekken in het land waar asbestproblemen voorkwamen, al dan niet door renovatiewerkzaamheden, door brand of verkeerd onderhoud. In woningen, kantoren en scholen. Iedereen weet dat asbest levensgevaarlijk is, maar de aanwezigheid van asbest in gebouwen van voor 1994 is nog altijd een feit. Meer dan 80% van de gebouwen gebouwd tussen 1960 en 1994 bevatten materialen waarin asbestvezels verwerkt zijn. Het verwijderen hiervan moet verantwoord gebeuren en huurders moeten goed geïnformeerd worden. Hier blijken toch nog hiaten te zitten, waaruit soms gevaarlijke situaties ontstaan.

Het blijkt dat verschillende actoren het lastig vinden om met asbest vraagstukken om te gaan. Beheerders weten niet hoe ze het moeten herkennen, gebruikers zijn snel argwanend en willen goed geïnformeerd worden en sloopbedrijven komen er soms te laat achter dat er asbest aanwezig is. Vergunningverleners moeten altijd op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheden weten. Sinds de wetgeving per 1 april 2012 veranderd is door het niet meer te hoeven verkrijgen van een sloopvergunning, blijft het wel zaak dat controle hierop goed gebeurd.

Als je verantwoord met asbest wilt omgaan, moet je goed weten welke stappen je moet nemen. Een beleidsplan is dan ook van belang. Maar plannen moeten ook geïmplementeerd worden en in de dagelijkse processen begrijpend zijn. Weten u of uw medewerkers hoe ze met deze situaties om moeten gaan? Het gebruik van een stappenplan met daarin hoe men asbest kan herkennen, de risicoklassen, het soort asbest en welke organisaties je moet benaderen om de asbest correct te verwijderen is dan ook van groot belang. Weet ook dat het verwijderen van asbest in bewoonde staat niet zomaar kan en veel voorzorgmaatregelen met zich meebrengt.

Schep vertrouwen

Asbest in de bebouwde omgeving is dus niet alleen een probleem dat zich in of om het gebouw plaatsvind, maar ook het probleem van u of uw gebruiker. Iedereen heeft belang bij een goede oplossing om het probleem vakkundig uit de weg te gaan. Het voortijdig signaleren en op tijd een expert inschakelen voor asbest, kan daarom veel juridische kwesties vermijden.
Wanneer u meer kennis van deze materie heeft, schept u vertrouwen naar uw gebruikers. U voorkomt problemen, onnodige vragen en uw vakkundigheid zal in uw voordeel werken.
Hierop aansluitend kunt u helder en eerlijk naar uw klanten communiceren over de stand van zaken van de asbestproblemen. Dit is, naast veiligheid, het punt waar zij behoeften aan hebben. Hun gezondheid en welzijn is van groot belang!

Weet hoe om te gaan met asbest!

Om meer te weten over asbest bij verkoop, onderhoud, verhuur of verbouwingen, organiseert SBR in samenwerking met Koenders & Partners het KennisLokaal Asbest in de bouw. In deze bijeenkomst leert u in een paar uur meer over de ins en outs van asbest. Wat heeft het voor u te betekenen als beheerder, technisch manager, verhuurder of bouwbedrijf? Waar liggen uw verantwoordelijkheden en waar liggen de valkuilen? Hoe herkent u asbest en signaleert u vroegtijdig problemen? Hoe kan u uw klant beter tot dienst zijn? Stel vragen aan de expert. Krijg inzicht in uw rol en de bijdrage die u kunt leveren aan het terug dringen van de risico’s van asbest tijdens het KennisLokaal Asbest. Meld u nu aan voor dit Kennislokaal.

Barbera Peters
Projectmanager SBR