0

Begrijpen we elkaars bedoeling?

Lees de blog Begrijpen we elkaars bedoeling?, door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN.

Mijn Zeeuws Vlaamse Oma had het over een “schoteldoek”. Wist ik veel dat ze op zoek was naar een vaatdoek. Laat staan dat ik begreep dat ze vroeg of ik haar wilde helpen met de vaat! Daarbij was haar bedoeling dat de keuken altijd spik en span moest zijn. Een Babylonische spraakverwarring ligt altijd op de loer. Ook als je aan de slag gaat met Resultaatgericht samenwerken. Start daarom altijd met de vraag ‘Versta je elkaars bedoeling?’

Door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN

Door de bedoeling te verhelderen – van jezelf en van de ander - versterk je de onderlinge binding van een groep. Dit beschrijf ik nader in mijn blog Waarom is dit project zo belangrijk voor jou? Bij de start van de Community of Practice voor Resultaatgericht Samenwerken stonden we stil bij het formuleren van de bedoeling. Vervolgens hebben de verschillende werkgroepen hun eigen thema of doel geformuleerd.

Niet in beton gegoten

‘De bedoeling’ is nooit in beton gegoten. Hij blijft continu aandacht vragen. Beeldvorming, historie, voortschrijdend inzicht of communicatie kunnen in de weg staan bij het werkelijk begrijpen van ‘de gedeelde bedoeling’. Dit is begrijpelijk, omdat de (tijdelijke) werkgroepen bestaan uit verschillende mensen. En die denken en doen per definitie vanuit verschillende paradigma’s. De een denkt vanuit de weg en de ander vanuit het eindresultaat. Waar het bij de een gaat over de ervaring en de kennis die hij opdoet tijdens de reis, gaat het bij de ander over de vraag ‘Wat gaan we nu concreet opleveren?’ Ongewild en ongemerkt kan de bedoeling op drift raken, kunnen er bedoelingen bijkomen of verdwijnt de bedoeling in de mist van de complexiteit en belangen.

Als de leden zich onvoldoende bewust zijn van die verschillende paradigma’s, ligt een Babylonische spraakverwarring op de loer.

Gestructureerd in dialoog

Dat je continu moet checken of de bedoeling nog in beeld is, is een open deur. Veel interessanter is de vraag ‘Hoe doe je dat?’ Hoe kun je in dialoog met elkaar oog houden, zowel over de weg als over het op te leveren resultaat? In ons ontwikkeltraject hebben we ontdekt dat het helpt om met elkaar de abstractieniveaus (van strategisch tot operationeel) te blijven onderscheiden, zoals is weergegeven in figuur 1

COP uitwerkingsmodel2

Afspraken maken

Een Babylonische spraakverwarring voorkomen door gestructureerd in dialoog te gaan helpt om vanuit gezamenlijkheid te blijven werken. En op een manier waarbij de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden elkaar in hun waarde laten, of nog mooier; elkaar versterken! Regie houden op dit gestructureerde dialoog is bij uitstek een rol van de regisseur. Het oog hebben en houden voor de wisselwerking tussen de verschillende abstractieniveaus wordt als het ware bewaakt om het daar waar nodig is bespreekbaar te maken.

Over de auteur
Levien de Jager is eigenaar van LEVIEN
De afgelopen maanden gaf Levien de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP-RGS) mede vorm. Zijn rol: regisseur en kernteamlid. In een eerste Blog:
7 tips voor een succesvolle Community of Practice, beschrijft hij wat cruciaal is voor een succesvolle CoP. Vervolgens werkt hij de 7 tips uit met opgedane ervaringen in een blogreeks. In deze blog staan we stil bij de tip: ‘check je doel continu’.

Interessante vakliteratuur