0

BIM leidt tot vakmanschap in de bouw!

SBRCURnet projectmanager Wouter Notenbomer legt uit waarom BIM meer is dan een hulpmiddel voor een optimaal ontwerp- en bouwproces.

Door Wouter Notenbomer, projectmanager SBRCURnet

Althans, dat was de kern van het verhaal van een constructeur tijdens de Bouwlokalenserie ‘Slim bouwen met BIM’. Hij hield een presentatie over de implementatie van BIM in zijn bureau. Dat BIM ‘slechts’ een hulpmiddel is voor optimalisatie van het ontwerp- en bouwproces, wordt steeds meer ingezien. Maar dat BIM er voor zorgt dat iedereen weer met zijn vak bezig is, resulteerde bij mij tot enig nadenken. In positieve zin wel te verstaan!

Inzicht in BIM door inkijkje

Het was voor SBRCURnet als organisator best een uitdaging om voor een zaal met bijna alleen maar architecten en aannemers een constructeur als spreker neer te zetten. Deze gok betaalde zich dubbel en dwars terug doordat alle aanwezigen in de zaal geboeid waren. De toehoorders weten allemaal wat een constructeur in essentie doet: er voor zorgen dat een gebouw overeind blijft staan tot het gesloopt wordt. Maar de spreker gaf een inkijkje in het constructeurvak, en dat leverde een aantal interessante inzichten op. 

De constructeur illustreerde zijn verhaal met de uitleg van het ontwerpproces, dat uiteindelijk leidt tot een vervormingsschema: Een raadgevende ingenieur begint bij ieder project op zondagmiddag met een eerste schets van zijn ontwerpuitgangspunten, en een paar grove benaderingsberekeningen voor de constructie. Dit communiceert hij met de architect, die, als het goed is, ook nog in de schetsfase zit. Dan worden de eerste lijnen op papier gezet, waarbij de architect op de vormgeving let en de constructeur op het constructieve schema. Een samenspel dat van essentieel belang is voor een doordacht ontwerp én gebouw. Idealiter komt er al snel een installatieadviseur meekijken en schuift er een architect aan. BIM komt hier nog helemaal niet aan te pas!

Disciplinemodel

Nadat de hoofdvorm op papier is gezet, kunnen de eerste objecten in een BIM gemodelleerd worden. Vervolgens kunnen de betrokkenen steeds gedetailleerder werken in het model. Bij voorkeur doet iedereen dit in zijn eigen disciplinemodel (ook wel aspectmodel genoemd). De constructeur die zijn verhaal doet bij de BouwLokalen geeft hieraan de voorkeur, omdat iedere discipline dan verantwoordelijk blijft voor zijn eigen model. Maar ook omdat de modellen van iedere discipline op zich, in elke opvolgende fase met elkaar én ten opzichte van elkaar  te clashen zijn. Zo kun je als discipline niet met de objecten van de ander aan de haal gaan, waardoor wijzigingen onherleidbaar zijn. Met alle gevolgen van dien… 

Door deze afbakening van disciplinemodellen is iedere discipline uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen werk. De architect voor het bouwkundig ontwerp, de constructeur voor de constructie, de installatieadviseur voor het installatieontwerp en de aannemer voor de uitvoering. De toepassing van BIM als hulpmiddel/tool in het ontwerpproces zorgt er zo voor dat er op een efficiëntere manier gewerkt kan worden. Bovendien ontstaat er inzicht in wat er gebouwd wordt, hoe het gebouwd wordt en waar de knelpunten zitten. 

Focus en betere samenwerking

Door het inzicht dat een BIM-model geeft, kan de constructeur zich nog beter focussen op een hoogwaardige engineering van de constructie, net zoals een architect zich nog beter kan focussen op het architectonisch ontwerp. Daarnaast zorgt het gebruik van BIM er voor dat er weer samengewerkt moet gaan worden, omdat modelleurs sneller de telefoon moeten pakken om e.e.a. te (laten) wijzigen. 

Ofwel, BIM legt het vakmanschap van iedere specialist onder een vergrootglas!

Gratis Kennispaper over bedrijfscultuur en BIM

Over de samenwerking bij BIM en punten die daarbij mogelijk in de weg kunnen staan, is nu bij SBRCURnet een interessante, gratis te downloaden Kennispaper verschenen: BIM… bouwen doe je samen! Hierin staan de resultaten van een onderzoek naar BIM-waarden, dat in 2013 is uitgevoerd in opdracht van NWO, door het IIP ICT in de Bouw en Universiteit Tilburg. De achterliggende vraag: ‘Welke bedrijfsculturele zaken in de bouw staan een breed gebruik van BIM in de weg?’ Circa 900 respondenten gingen in op vragen als ‘Welke tien (10) waarden zijn volgens u nodig om succesvol in een (project)organisatie samen te werken in een BIM en de potentie van BIM maximaal te benutten?’ De BIR gaat de aanbevelingen uit de Kennispaper verwerken in het implementatieprogramma ‘BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector’.