0

Blog: Kennis over bouwfysica belangrijker dan ooit

Door de aandacht voor duurzaamheid en veiligheid, groeit de vraag naar ‘bewezen’ kwaliteit. Immers, iets wat kwalitatief goed en veilig is, blijft langer in stand. Zonder kwaliteit geen duurzaamheid. Maar waar wordt de kwaliteit van gebouwen door bepaald?

Door de aandacht voor duurzaamheid en veiligheid, groeit de vraag naar ‘bewezen’ kwaliteit. Immers, iets wat kwalitatief goed en veilig is, blijft langer in stand. Zonder kwaliteit geen duurzaamheid. Maar waar wordt de kwaliteit van gebouwen door bepaald? 

Comfort en duurzaamheid
Een pand voldoet aan de gevraagde kwaliteit, als het voldoet aan de eisen die gebruikers, eigenaren en overheid stellen aan gebouwen. Die eisen gaan steeds meer over comfort (geluid, daglicht, klimaat, luchtkwaliteit) en duurzaamheid (energie, milieubelasting). Deze eisen kun je goed in kaart brengen door ze vast te leggen als prestaties in het Programma van Eisen (PVE). Vervolgens verwerk je deze eisen in het ontwerp en de contractstukken.

Je kunt de prestatie-eisen laten overeenstemmen met het minimaal vereiste kwaliteitsniveau van het Bouwbesluit 2012. Maar besef wel dat voor veel situaties in het Bouwbesluit geen prestatie-eisen zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld voor de milieuprestatie van gebouwen of voor de geluidisolatie tussen kantoorruimten.

Blijf realistisch
Ook kan een opdrachtgever (ontwikkelaar) een hoger kwaliteitsniveau voor ogen hebben, dan de minimale eisen in het Bouwbesluit. Bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit. Deze eisen moeten natuurlijk wel realistisch en praktisch haalbaar zijn. Het opstellen van een goed PVE is daarom beslist geen sinecure. Kennis van de voornaamste bouwfysische ontwerpaspecten is hierbij onontbeerlijk.

Deze kennis heeft een ontwerper (architect), die alle eisen moet verwerken in een deugdelijk ontwerp, ook nodig. En hetzelfde geldt voor de toetsende (bouw- en woningtoezicht), en de uitvoerende partij (aannemer).
Tenslotte is het belangrijk dat de gebruiker en eigenaar weet hoe hij of zij de gevraagde prestaties na oplevering ook daadwerkelijk kan behouden. Dit moet worden vastgelegd en gecommuniceerd, met het oog op het gebouw en de aanwezige (veiligheid)installaties.

Cursus
De SBR Cursus Bouwfysica, Ontwerpen & Toetsen is bedoeld voor alle bovengenoemde partijen. Hiermee bent u in één dag op de hoogte van de voornaamste bouwfysische ontwerpaspecten. De cursus is opgezet door LBP|SIGHT. De cursus is geen ‘Bouwbesluit’ cursus, de invalshoek is een breed en praktisch.

ir. Henk Versteeg, LBP Sight

Meer weten? Bekijk dan de cursusinformatie op deze website