0

Is mijn galerij wel veilig genoeg?

Lees de blog "Is mijn galerij wel veilig genoeg?" Constructieve veiligheid gaat iedereen aan in de bouw. Of het nu gaat om bestaande gebouwen of nieuwbouw.

Constructieve veiligheid gaat iedereen aan in de bouw. Of het nu om bestaande gebouwen gaat of nieuwbouw: de veiligheid van gebouwen moet gewaarborgd zijn. Niet alleen vanwege persoonlijke risico’s, maar ook de materiële schade kan groot zijn bij een calamiteit.
Zonder hier een volledige opsomming met (bijna) instortingen te geven mag het duidelijk zijn dat de veiligheid van constructies in het geding kan zijn. De bouwsector heeft samen met de overheid verschillende initiatieven genomen om de constructieve veiligheid te verbeteren. In deze blog gaan we daar wat dieper op in.

Nieuwbouw
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de constructieve veiligheid in de bouw moet verbeteren. Een aantal spraakmakende incidenten, zoals de afgebroken balkons bij het woningbouwproject in Maastricht, toonde dat aan. Zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering van gebouwen moet daarom constructieve veiligheid een issue zijn. De bouwsector en de overheid hebben dit onderkend en een aantal initiatieven genomen om de situatie te verbeteren en het aantal ‘bouwfouten’ terug te dringen.
Een belangrijk initiatief hierbij is het Platform Constructieve veiligheid, waarin publieke en private partijen elkaar hebben gevonden rond dit onderwerp. Via een meldpunt en enquêtes is een goed beeld ontstaan van structurele risicopunten in het bouwproces. Waar gaat het vaak mis? De informatie-overdracht tussen partijen in het bouwproces blijkt dan hoog te scoren. En bij een bouwproces dat zo is versnipperd tussen constructeur, (onder) aannemer en leverancier is dat niet verwonderlijk. Het blijkt dan ook nodig dat taken en verantwoordelijkheden in dat proces goed afgebakend worden, zodat duidelijk is wie waarvoor aanspreekbaar is. Het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid van de Betonvereniging bevat veel informatie om dit goed te kunnen aanpakken.

Bestaande bouw
Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij bestaande gebouwen kan de veiligheid van gebouwen in het geding zijn. Calamiteiten zoals de ingestorte balkons in Leeuwarden hebben laten zien dat fouten bij de uitvoering, in combinatie met aantasting van beton en wapening tientallen jaren later kunnen leiden tot bezwijken van uitkragende betonplaten. De betrokken corporatie heeft naar aanleiding van die instorting nader onderzoek naar soortgelijke flatgebouwen laten uitvoeren. Daarbij bleek dat bij 6 van de 11 onderzochte gebouwen maatregelen moesten worden genomen om de constructieve veiligheid te kunnen waarborgen.
Om dit soort zaken tijdig in het vizier te hebben en preventieve maatregelen te kunnen nemen, is vorig jaar een protocol voor inspectie en schade-onderzoek van dit soort galerijplaten opgesteld. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de ervaringen in Leeuwarden. Het protocol is als gezamenlijk rapport van CURNET, Aedes en het ministerie van BZK verschenen en te downloaden via www.sbrcurnet.nl

Studiemiddag
De constructieve veiligheid van galerijplaten is ook onderwerp van de studiemiddag op 3 oktober, getiteld ‘Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg?’ Centraal tijdens de bijeenkomst staan flatgebouwen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, waarbij betonnen uitkragende constructies werden toegepast. Woningbeheerders als corporaties, maar ook VvE’s krijgen daar alle informatie over het inspecteren en repareren van galerij- en balkonplaten.
Wilt u deelnemen en/of meer informatie, klik dan hier

Voor meer info over het Platform Constructieve Veiligheid: fred.jonker@sbrcurnet.nl