0

Blog: Wie in de bouw niet aan ketensamenwerking doet, mist de boot

Tijdens een bouwproject liggen veel risico’s op de loer. Bouwen is vaak complex en kent de nodige valkuilen. Vanaf het eerste idee tot en met de uiteindelijke verhuizing en ingebruikname gaan er zaken verkeerd. Architecten, ingenieurs en aannemers maken zich dan ook zorgen over de aansprakelijkheidsrisico’s.

Door Wilber Hakman, Senior Accountmanager specialist Bouw, Achmea

Tijdens een bouwproject liggen veel risico’s op de loer. Bouwen is vaak complex en kent de nodige valkuilen. Vanaf het eerste idee tot en met de uiteindelijke verhuizing en ingebruikname gaan er zaken verkeerd. Architecten, ingenieurs en aannemers maken zich dan ook zorgen over de aansprakelijkheidsrisico’s. 

De genoemde valkuilen veroorzaken een winstderving. In de afgelopen periode zorgde de bouwsector voor een omzet van € 33.500 miljard, met een nettowinst van € 706 miljard. Omgerekend is de gemiddelde winst dus slechts 2%. Tegelijkertijd stegen de faalkosten van 9% naar 14% en dat is dubbel zuur voor de sector. 

Faalkosten ontstaan door onvoldoende communicatie, ontwerpfouten of het ontbreken van een duidelijke regiefunctie. Schakels in de bouwkolom haken niet of nauwelijks in elkaar. Faalkosten zijn ook vaak het gevolg van het falen van een organisatie als geheel. 

Traditionele rol laten varen

De oplossing: nieuwe vormen van samenwerken. In mijn ogen is de meeste efficiency te behalen met ketensamenwerking, ketenintegratie of co-makership. Maar tijdens mijn contacten binnen de bouw constateer ik nog te vaak dat vooral aannemers terughoudend zijn om in deze nieuwe manier van samenwerken mee te gaan. 

Nog teveel aannemers blijven liever in hun eigen, traditionele rol. Dit is, zéker in de huidige marktsituatie, onverstandig. Ze lopen nu meer dan ooit het risico de boot te missen. Want juist in deze economisch mindere tijden zijn marktspelers meer dan ooit op elkaar aangewezen om schades en kosten te minimaliseren. 

Bouwen aan vertrouwen

Ketensamenwerking is noodzakelijk voor het verminderen van faalkosten en dus het vergroten van de nettowinst. Om dit te bereiken moet de bouw sneller schakelen om van een traditionele, naar een vernieuwende manier van samenwerken te komen.

De oplossing zit hem in het vertrouwen van elkaar, en de bereidheid om zaken op elkaar af te stemmen. Gelukkig gaan steeds meer architecten, adviesbureaus en ook aannemers hierin mee. Zij gaan proactief op zoek naar ketensamenwerking. Dit vraagt om een open houding, jezelf kwetsbaar durven opstellen. Die bereidheid moet groeien, maar ik zie positieve signalen!