0

Brandveiligheid in hoogbouw blijft mensenwerk

Lees de blog "Brandveiligheid in hoogbouw blijft mensenwerk" door Foka Kempenaar, redacteur SBRCURnet.

Door Foka Kempenaar, redacteur SBRCURnet*


Welke brandveiligheidseisen gelden er voor brandmeldinstallaties in hoogbouw? Welke informatie kan de brandweer uit een dergelijk systeem halen, en wat betekent dit voor hun inzet ter plekke? Twee experts in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vertelden mij onlangs over hun ervaringen.

De juiste informatie

Brand is brand. Maar wat als er brand uitbreekt in een 140 meter hoog gebouw? Dan is een half uur ontruimingstijd niet echt realistisch. Diverse grote branden uit het verleden leren dat het heel belangrijk is dat rook of brand binnen betrekkelijk korte tijd wordt ontdekt. Hoe sneller de brandweer over de juiste informatie beschikt, hoe beter. Zowel bij het uitrukken, als op het moment dat ze zich in een pand bevinden.

Een typerend voorbeeld betreft ons eigen kantoorgebouw, het Groot Handelsgebouw in hartje Rotterdam. Hier woedde op 6 januari 1970 één van de grootste branden die de havenstad tot dan toe meemaakte. Onder andere door een gebrek aan informatie en inschattingsfouten van de brandweer, kon deze brand meer dan 24 uur aanhouden. Het gevolg: zes brandweerlieden met ademhalingsmoeilijkheden in het ziekenhuis, plus een miljoenenschade.

Vierde generatie

Die brand in het Groot Handelsgebouw was één van de aanleidingen voor het opstellen van de eerste regelgeving waaraan brandmeldinstallaties moesten voldoen. In de jaren daarna werd in Rotterdam ook de eerste brandpreventiecommissie ingesteld en startte de brandweer met het toetsen van de installaties in gebouwen.

Nu zijn we al toe aan de vierde generatie automatische brandmeldinstallaties; de zogenoemde multi-sensormelders. Zeer intelligente apparaten, die zelfs een bepaald brandpatroon herkennen.

Maar slim of niet, het juist installeren en afstemmen is en blijft volgens de experts heel belangrijk. En zelfs als dit gebeurt, blijft ca. 90-95% van de brandmeldingen nog ongewenst. Alles staat of valt uiteindelijk met het gebruik. Brandveiligheid is en blijft dus voor een groot deel mensenwerk, ook bij hoogbouw.

Verwacht: belangrijk praktisch hulpmiddel

Gebouwbeheerders, BHV’ers en anderen moeten volgens de experts zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. Met gebruiksinformatie én heldere voorschriften. Maar juist met het oog op die voorschriften wringt de schoen, want het Bouwbesluit biedt voor hoogbouw geen universele bouwtechnische voorschriften.

Toch is er nu een prima oplossing, in de vorm van de ‘Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen’. Dit kennisdocument is op basis van brede consensus vanuit de markt opgesteld, en wordt 12 december gepresenteerd tijdens een expertmeeting in Rotterdam (bestellen van dit document kan nu al tegen gereduceerde prijs, en aanmelden voor de bijeenkomst kan ook nog!).

*Een uitgebreide versie van dit verhaal is te vinden in het magazine en op de website van Brandveilig.com