0

Communicatie. Altijd weer die communicatie

Lees de blog van projectmanager Bas Hasselaar over het bouwen van zijn Active House. Communicatie. Altijd weer die communicatie.

door Bas Hasselaar, projectmanager SBRCURnet

Communicatie. Keer op keer blijkt maar weer hoe belangrijk het is. Hoewel we de hele dag met de mensen om ons heen praten, blijkt keer op keer ook weer hoe moeilijk het kennelijk kan zijn om eenduidig over te brengen wat we willen bereiken.


In juli berichtte ik gefrustreerd over het feit dat ik 10 weken moest wachten voordat de bouwaansluiting voor water en elektra zou worden aangelegd. Inmiddels is dat drie weken geleden, en is er nog steeds niets gebeurd!

Via mijnaansluiting.nl kan je de aanvraag van elektra en water regelen. In de regio waar ik ga bouwen wordt Elektra wordt opgepakt door Stedin, water door Evides . In eerst instantie leek alles netjes te verlopen. Ik kreeg een offerte van Stedin en ik kreeg een offerte van Evides. Het type aansluiting werd nog even gecheckt, de offerte werd betaald en daarna was het afwachten tot er contact met me werd opgenomen om de afspraak in te plannen.


Weken later...

Enige weken later kwam ik per stom toeval iemand op mijn kavel tegen die bezig was met een grondboor. Het bleek dat hij monsters nam om de mate van verontreinig van grond en grondwater te bepalen, zodat men zeker wist dat het veilig was om er onbeschermd in te graven. Jammer dat het onderzoek niet even was aangekondigd, maar wel fijn dat er kennelijk toch  iets gebeurt en de boel niet alleen maar stil ligt.

De deadline voor de aanleg naderde echter met rappe schreden, en nog steeds was er geen contact met me opgenomen. Dus twee weken voor de deadline besloot ik zelf maar even te bellen. Stedin verwees me door naar Baas, een aannemer die in opdracht van zowel Stedin als Evides beide aansluitingen tegelijk zou aanleggen. Dit is handig , want dan hoef je maar één keer te graven. Baas gaf aan dat de opdracht van Stedin is ontvangen, maar nog niet van Evides. Evides op zijn beurt gaf aan nog op informatie te wachten, en  gaf me een telefoonnummer van weer een vierde partij, Siers. Navraag bij Siers leverde op dat zij alle benodigde informatie en verklaring dat de grond schoon was (gelukkig…) in bezit hadden, maar nog wachtte op de opdracht van Evides. Ik moest nog even geduld hebben, er zou contact met me worden opgenomen.

Geduld

Ik had dus nog even geduld. Twee weken later niet meer, en ik belde opnieuw. Na weer twee keer het hele rondje te hebben gebeld had ik boven tafel  dat nog steeds passief afgewacht werd totdat iemand actie zou ondernemen. Niemand die even zelf actie onderneemt en de telefoon oppakt. Nee, afwachten is makkelijker. En beloven dat ik zou worden teruggebeld.

Weer twee weken later, inmiddels twee weken na de deadline, klim ik maar weer in de telefoon. Dit keer leg ik hen zelf uit wat er fout is gegaan, en of er alsjeblieft een beetje kan worden doorgewerkt, omdat anders de bouw van mijn woning vertraging gaat oplopen. Omdat zij de zaken niet op orde hebben. Baas vertel ik dat de opdracht van Evides niet zal komen, en dat ze maar de elektra vast moeten aanleggen. Siers vertel ik dat zij zelf alvast water moeten aanleggen en checken bij Evides wat ze moeten checken, maar dat er in ieder geval doorgewerkt moet worden. Wederom krijg ik het antwoord dat er volgende week contact met me zal worden opgenomen, dit keer voor het plannen van de schouw, om te kijken of alles klaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ik ben benieuwd.

Precies om dit soort communicatieproblemen te voorkomen heb ik afgelopen week een middag lang met alle partijen die een rol hebben bij de bouw van mijn woning om de tafel gezeten. Ik heb mijn plannen toegelicht, uitgelegd waar de uitdagingen liggen en gevraagd aan iedere partij om vanuit zijn eigen perspectief een reactie te geven. Het resultaat was een middag met levendige discussies en intensief contact waarbij iedereen precies weet welk gezicht bij welke werkzaamheden hoort. Mogelijke knelpunten en synergiën zijn besproken en er ontstond een onderling vertrouwen dat mijn toch redelijk ambitieuze plannen op een goede manier uitgevoerd kunnen worden. Een leverancier van klimaatinstallaties sprak zelfs uit dat hij normaal gesproken pas op het laatste moment bij de bouw betrokken wordt, als alles al helemaal vastligt. En dat dit overleg zoveel beter was en wat hem betreft eigenlijk standaard in het bouwproces zou horen. Iets wat volmondig werd beaamd door de overige partijen.

De eerste paal wordt geboord!

Tot slot mijn belofte uit mijn laatste blog dat ik een foto zou plaatsen van de start van de bouw. Belofte maakt schuld, en daarom hier: de eerste paal wordt geboord!

Foto Bas Grondboor