0

Duurzaam innoveren doe je samen

Lees de blog "Duurzaam innoveren doe je samen" door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet.

Door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet

Met grote bevlogenheid schudt Cora Jongenotter de bouwwereld op. Als innovatiemanager heeft zij vanaf 2013 diverse ontwikkelingen in gang gezet bij VORM en partners. Met de beweging BeterBouwenDoeJeSamen geeft zij in de praktijk invulling aan innovatie met de drie pijlers van MVO: People, Planet & Profit. 

People betekent in dit geval aandacht voor medewerkers, bouwpartners, klanten, Planet staat voor duurzaamheid in de breedste zin  en Profit houdt in het streven naar meer kwaliteit en reductie van verspillingen.

Binnen BeterBouwDoeJeSamen worden deze principes toegepast in concrete pilotprojecten.  De best practices worden daarbij weer geïmplementeerd in alle projecten. Op deze wijze ontstaat er een organische groei in het elke dag een stukje beter doen op het gebied van People, Planet en Profit. 

De pilot Hart van Groenewoud (Kennispartnerproject) is nu bijna afgerond en laat op het terrein van duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid en reductie van verspilling goede stappen voorwaarts zien. 

Webinar

Onlangs nam Cora de sector mee in de aanpak en resultaten op hoofdlijnen tijdens het webinar ‘Anders Werken Anders Leren In de Bouw’. Een rode draad daarbij is in ieder geval leren tijdens én van projecten door gebruik te maken van het aanwezige potentieel van alle medewerkers en in het bijzonder het vakmanschap van de  bouwplaatsmedewerkers. Aandacht geven, respecteren én uitdagen gaan hier hand in hand. In september worden de concrete resultaten van Hart van Groenewoud verder met de sector gedeeld. 

Biobased woning

Met BeterBouwenDoeJeSamen neemt Cora ook de bouwsector mee in de nieuwe concrete pilot: de biobased woning, inmiddels omgedoopt tot de 6B woning (meer info op www.beterbouwendoejesamen.nl/6B/) Met passende kennis- en bouwpartners wordt gewerkt aan een betaalbare nieuwbouwwoning op basis van de principes van Biobased Bouwen. Dit project trekt volop de aandacht van de buitenwereld door duurzaamheid echt vorm te geven. IC DUBO is hierbij de thuisbasis om met de partners in een inspirerende omgeving dit project in 2015 gebouwd te hebben.

Duurzaamste bouwvrouw

Cora Jongenotter, inmiddels genomineerd voor de titel van duurzaamste bouwvrouw, heeft haar innovatieafdeling verder uitgebreid met gedreven nieuwe professionals. VORM onderstreept daarmee het belang van innovatie met de pijlers van MVO. De opgestarte beweging met BeterBouwenDoeJeSamen is niet meer te stoppen: meer aandacht voor klanten, medewerkers, bouwpartners en duurzaamheid leidt tot meerwaarde en betere, toekomstbestendige resultaten. Motto: het kan altijd beter, maar waardeer de behaalde resultaten, want vaak kom je met kleine stapjes binnen grote uitdagingen heel ver.