0

Duurzaam is zeldzaam

Lees de blog "Duurzaam is zeldzaam" door Wouter Huurman, projectmanager SBRCURnet.

door Wouter Huurman, projectmanager SBRCURnet

De wereld moet duurzaam! Duurzaamheid is dan ook een hottopic in onze samenleving. Toch is het moeilijk duurzame belangen echt na te streven, laat staan dat je duurzaamheid eenvoudig kunt verifiëren of correct berekenen. Je gaat er als goedgelovige opdrachtgever vanuit dat het wel zal kloppen als een label pretendeert dat iets duurzaam is. Want zo interpreteert iedereen de certificeringen die vandaag de dag gehanteerd worden.

Ik zie dat veel bedrijven duurzaamheid niet goed kunnen doorgronden. Hierdoor wordt het woord gebagatelliseerd richting de markt. Om deze negatieve spiraal van misleidende commercie te doorbreken wil ik duidelijk maken wat duurzaamheid voor mij betekent, en hoe je ervoor zorgt dat je niet in verwarring raakt door misleidende boodschappen van producenten. Want eigenlijk is duurzaamheid zeldzaam in onze samenleving, en kost het veel aandacht en maatwerk om dit te bereiken.

Energie én grondstoffen

Duurzaamheid is voor mij te onderscheiden in twee primaire onderdelen. Aan de ene kant gaat het over energie en anderzijds grondstoffen. Deze bronnen zijn er in overvloed, mits we verantwoordelijk omgaan met vraag en aanbod. Op dit moment is hier nog weinig sprake van. Om dit toch te verwezenlijken en de toekomst van duurzaamheid garant te stellen moeten we de stijgende vraag van energie en het reducerende aanbod van grondstoffen in balans brengen.

Als wij kijken naar het verbruik van energie is er sprake van een stijgende lijn: onze technische producten worden steeds zuiniger, maar het zijn er telkens meer. Daardoor neemt ook het energieverbruik van onze gebouwen toe. De wijze waarop we energie opwekken is natuurlijk een tweede, want het doel is om gebruik van fossiele brandstof te reduceren en over te stappen op hernieuwbare energie. Gelukkig is er op dat vlak sprake van verandering. Er is veel vooruitgang geboekt door de investeringen in materieel in het opwekken van hernieuwbare energie. Dit resulteert dat in de nabije toekomst energie geen problematisch vraagstuk is, maar een bron van overvloed.

Toch zien wij op dit moment dat veel aan gebouwen energie zuinig gemaakt wordt: zoals het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Hiervoor importeren wij de meest geavanceerde technologieën vanuit de wereld naar Nederland om de hoogste prestaties op energie te verwezenlijken. Daarnaast verbeteren bouwers de materiaallagen van de gevels, vloeren en het dak om zo prestaties van de thermische schil te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat de druk op (schaarse) grondstoffen toeneemt.

De toekomst draait om schaarse materialen

Energie is nu een essentieel vraagstuk, omdat er onvoldoende op een duurzame wijze wordt opgewekt. Maar in de nabije toekomst is het hernieuwbare energievraagstuk opgelost en worden de (schaarse) grondstoffen het primaire doel van duurzaamheid. Door het lineaire bouwen vandaag de dag kunnen grondstoffen vaak niet worden hergebruikt of gerecycled. Zo gaan belangrijke bouwstenen verloren als de nood aan de man komt. Dit resulteert erin dat wij met het lineaire bouwproces onszelf in de vingers snijden als wij in de toekomst grondstoffen nodig hebben.

Hopelijk zien we met zijn allen in dat labels en losse kreten niet alles zeggen over de duurzaamheidsstatus van gebouwen. Dit vraagstuk is gecompliceerd, en dit kunnen we alleen goed beantwoorden door te bedenken hoe we grondstoffen zo goed mogelijk terugwinnen en her-inzetbaar maken voor de toekomst. Dit wil niet zeggen dat het energievraagstuk irrelevant is, want nu is het belangrijk om het CO2 uitstoot drastisch terug te dringen.

Een mooi voorbeeld waar gezocht wordt naar balans tussen energie en grondstoffen is een kennispartnerproject waar ik vanuit SBRCURnet zelf bij betrokken ben: Active Re-Use House. In dit project wordt het energievraagstuk als een standaard eis behandeld en ligt de nadruk op de grondstoffen en het mogelijk terugwinnen ervan. Want gebouwen zijn de grondstoffen van de toekomst, daarom is het belangrijk dat wij nu goed nadenken over de toepassing en mogelijk hergebruik van deze gebouwbronnen. Zodra we hier met zijn allen duidelijke keuzes en afwegingen hebben gemaakt, kunnen we oprecht spreken van duurzaamheid. Waarbij niet alleen de hype de standaard is, maar waarbij er balans is tussen energie en grondstoffen.

Kennispartnerproject Active Re-Use House
Active Re-Use House is een innovatief ontwerpprincipe voor duurzame en comfortabele huizen. Dit wordt beoordeeld met het 'Active House' - principe: een balans tussen een milieuvriendelijke en energiezuinige, maar vooral comfortabele woning. De doelstellingen van de partijen die het huis realiseren zijn geïntegreerd tot één geheel. 

Het kennispartnerproject Active Re-Use House is op dit moment in de ontwerpfase, waarbij belangrijke knopen worden doorgehakt voor de uitvoeringsfase. SBRCURnet legt deze keuzes vast in een kennispaper en vertaalt ze naar de bouwpraktijk.