0

En nu zeggen we nooit meer dat Active House niet kan

Lees de blog "En nu zeggen we nooit meer dat Active House niet kan" door Jean Frantzen, Senior adviseur duurzame leefomgeving bij DGMR.

Door Jean Frantzen, Senior adviseur duurzame leefomgeving bij DGMR

Als adviseur vol enthousiasme vertrekken bij een aannemer na een afspraak? Dat kan bij bouwbedrijf G.J. van der Hulst. In Lisse bouwt deze aannemer in de nieuwe wijk Hooghkamer een aantal twee onder-een-kapwoningen waarin duurzaam bouwen veel aandacht krijgt door het toepassen van het Active House principe. 

DGMR adviseert op het gebied van duurzaam bouwen. Hoewel duurzaam bouwen al een algemeen geaccepteerd principe is, gaan veel partijen niet verder dan dat wat vereist is. Yvonne van der Hulst is een van de weinige aannemers die dat wel doet: ze wil méér leveren, meer kwaliteit, meer duurzaamheid en meer service voor de bewoners. DGMR denkt graag met haar mee. 

Toekomst van duurzaam bouwen

Vanaf 2020 zijn alle nieuwe gebouwen energieneutraal. De techniek hiervoor is er al. Milieuvriendelijk materiaalgebruik is de volgende uitdaging. Vooral ook omdat materialen, zoals we die nu gebruiken, steeds schaarser en duurder worden. Er komt een einde aan lineair gebruik van materialen in de zin van een materiaal delven en er een product van maken, en aan het einde van het gebruik het materiaal weggooien. Daarvoor in de plaats komen producten die met duurzame energie zijn vervaardigd en die aan het einde van de het gebruik voor een andere functie hergebruikt worden. 

Samen met Yvonne van der Hulst heb ik de laatste stand van zaken op het gebied van duurzame materialen in de bouw doorgenomen. Vrijwel iedere leverancier levert duurzame producten. Vaak betreft het een bepaald onderdeel van het product, terwijl het vooral voor het Active House principe, gaat om het geheel. Maar hoe kijk je daar nu op een nuchtere en concrete manier naar?

Wat zijn schaduwkosten?

Ten eerste is het verplicht schaduwkosten in de bouw te berekenen als er een milieuvergunning voor nieuwbouw ingeleverd wordt. Hiermee is inzichtelijk wat de milieubelasting van een product is, tijdens de totale levensduur met een LevensCyclusAnalyse (LCA). Er wordt geen prestatie-eis gesteld aan de schaduwkosten, maar wel wordt inzichtelijk welke materialen hoge schaduwkosten hebben en welke niet. Hoe deze schaduwkosten zijn opgebouwd is heel goed te zien op de site van het NIBE.

Producten met verantwoorde herkomst

Ten tweede zeggen de leveranciers dat ze veel doen voor het verbeteren van de milieuprestaties van hun producten. Maar slechts enkelen hebben hiervoor een certificaat (ISO 14001 bijvoorbeeld) dat aantoont dat ze hier structureel mee bezig zijn. Het verdient aanbeveling deze certificaten op te vragen en je te laten informeren over het milieubeleid van het bedrijf.

Yvonne van der Hulst pakt deze zaken enthousiast op. Na de bouwvak gaat het inkooptraject starten. Het is inspirerend om met haar mee te denken om het Active House-principe zo goed mogelijk uit te dragen. En op het gebied van materiaalgebruik neemt de aannemer een voorsprong op de concurrenten, de koper en het milieu zullen erbij gebaat zijn!

Kennispartnerproject

Bij het bouwproject van Van der Hulst is ook de SBRCURnet Kennispartner als adviseur ingeschakeld. De mogelijkheid om zo’n speciale adviseur in te schakelen wordt mede aangeboden door het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid. De bijdrage van de Kennispartner kan zijn de ontwikkeling en inbreng van vakkennis, het creëren van en aanhaken bij netwerken, coaching, hulp bij marketing, en meer. Hierbij staat de praktijk voorop: de nadruk ligt op samen doen! Ook interesse? Kijk dan voor meer informatie en de voorwaarden op onze website.