0

Energiezuinig bouwen vanuit een FSE benadering

Wat zijn de belangrijkste kenmerken die een rol spelen bij de brandveiligheid van een extreem goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw? Met Fire Safety Engineering (FSE) kun je conclusies trekken over de te realiseren maatregelen om, in een specifiek geval, de brandveiligheid te waarborgen. Energie-efficiënte gebouwen, c.q. extreem goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen, vormen een relatief nieuwe groep gebouwen met specifiek brandgedrag.

Door: Foka Kempenaar, SBR

Wat zijn de belangrijkste kenmerken die een rol spelen bij de brandveiligheid van een extreem goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw? Met Fire Safety Engineering (FSE) kun je conclusies trekken over de te realiseren maatregelen om, in een specifiek geval, de brandveiligheid te waarborgen. Energie-efficiënte gebouwen, c.q. extreem goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen, vormen een relatief nieuwe groep gebouwen met specifiek brandgedrag.

Het bepalen van de brandveiligheid van een pand is complex: zeer veel aspecten spelen een rol. Figuur 1 geeft een idee van verschillende gebouwkenmerken die hierin een rol spelen. Afhankelijk van het model of scenario dat je beschouwt, spelen de verschillende aspecten een grotere of kleinere rol. Naast gebouwkenmerken is ook de brandfase van belang: is er sprake van een beginnende, van een vergevorderde of van een uitslaande brand? Wordt aanwezig brandbaar materiaal direct of pas na enige tijd blootgesteld aan de brand? Als het in eerste instantie bijvoorbeeld voldoende is afgeschermd, zal het in de beginfase ook geen rol spelen. Een aantal belangrijke kenmerken passeren hier de revue, zodat we uiteindelijk zicht krijgen op de invloed van extreem geïsoleerd en luchtdicht bouwen op de brandveiligheid.

Lees hier het gehele artikel.

Bron: Magazine Brandveilig.com