0

Goed aangebrachte doorvoeringen beperken rook- en brandschade

Lees de blog "Goed aangebrachte doorvoeringen beperken rook- en brandschade" - SBRCURnet.

Geschreven door: ir. R.J. Boot-Dijkhuis
Auteur van publicatie ‘brandveilige doorvoeringen’
Senior projectleader Fire Safety Engineering, Efectis Nederland

Een opdrachtgever die heeft geïnvesteerd in een gebouw dat voldoet aan alle veiligheidseisen gaat ervan uit dat het ook met de brand- en rookwerende voorzieningen wel goed zit. Brandveilige compartimenten volgens wettelijke eisen en gecertificeerde systemen voor het detecteren en bestrijden van brand geven een veilig gevoel. Maar klopt dit met de realiteit en blijft het gebouw tijdens de hele levensduur voldoen aan de eisen?

Daar valt nog wel wat op af te dingen. Enkele grote calamiteiten uit het recente verleden laten zien dat er in de praktijk zaken misgaan die theoretisch goed geregeld waren. De brand bijvoorbeeld in de faculteit bouwkunde van de TU Delft in 2008 en ook enkele minder ingrijpende gevallen laten zien dat leidingenschachten en ventilatiekanalen oorzaken kunnen zijn van snelle verspreiding van rook en vuur. Doorvoeringen van kabels en leidingen spelen daarbij een grote rol; het zijn potentieel zwakke schakels. Ofschoon die voorzieningen volledig gecertificeerd zijn en aan alle eisen voldoen, kunnen ze verkeerd worden aangebracht, zoals bij de TU Delft het geval was.

Het komt ook voor dat doorvoeringen worden toegepast op een materiaal waarvoor ze niet zijn getest, en er zijn voorbeelden van brandkleppen in ventilatiekanalen die op een onjuiste plek zijn aangebracht. In zulke gevallen kan een praktijkgerichte handleiding waarin de laatste regelgeving en de nieuwste producten worden meegenomen van groot belang zijn.

Publicatie Brandveilige doorvoeringen

De recent uitgebrachte publicatie over doorvoeringen van SBRCURnet voorziet in die behoefte aan praktijkgerichte informatie. De publicatie geeft ook een denkstrategie voor de juiste toepassing van doorvoeringen in niet-standaardsituaties. Met oplossingen voor doorvoeringen van rookgasafvoerkanalen en toevoerleidingen voor verbrandingslucht wordt ook voorzien in hiaten in de regelgeving die er momenteel bestaan. 

SBRCURnet-publicatie ‘Brandveilige doorvoeringen – brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen’ is nu verkrijgbaar voor € 195,00. Klik hier voor meer informatie.