0

Het GWW-project met 300 opzichters

Lees de blog "Het GWW-project met 300 opzichters" door Martin den Otter, aannemingsbedrijf Van der Ven.

door Martin den Otter, aannemingsbedrijf Van der Ven

Voor gemeente Molenwaard hebben wij de wijk Venuslaan en omgeving in Nieuw-Lekkerland mogen reconstrueren. Wat startte als een ‘reguliere’ reconstructie met vervanging van het riool, en een flinke ophoging van de wijk tot wel 80 cm, liep uit in tot een omvangrijk project met meerdere aannemers in de wijk en een verdubbelde looptijd. Toch is de klus goed geklaard. Hoe hebben we dit dan getackeld?

Duurzame burgerparticipatie?

De gemeente heeft Burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Dat is ook één van de onderdelen van de zogeheten Duurzaam GWW Aanpak waarmee dit project is uitgevoerd. Aan ons de taak om de ca 300 huishoudens warm te laten lopen voor de reconstructie. En misschien nog belangrijker: het krediet niet te verspelen tijdens de werkzaamheden. Gedurende dit proces ontpopten de circa 300 huishoudens in de wijk zich tot ware ‘opzichters’. Bij onze ‘reis door de wijk’ zijn we alle soorten opzichters tegengekomen:

De graaiers: De bewoners die zodra het laatste aannemersbusje verdwenen was, als mieren de straat opkwamen en massaal kruiwagens zand, tegels en grond hamsteren. Om vervolgens alle vrijgekomen materialen van hun eigen tuinreconstructie, in de omliggende straten te dumpen. 

De paaiers: De bewoners die ons gedoogden in hun straat, zolang wij ‘omdat we toch met die kraan rondrijden’ ook meteen de schutting even ophogen, de oprit bestraten, de bloemen watergeven, enzovoort. 

De optimisten: Vaak zijn de bewoners waar het de grootste puinhoop voor de deur is, ondanks de overlast de makkelijkste bewoners. De medewerkers die langer in de wijk gelopen hebben, zijn gemiddeld 10 kilo aangekomen door alle taarten, koeken, koffie en ijsjes. Zie onderstaande foto van een speciaal gemaakte taart door de bewoners van de Neptunusstraat.  

De pessimisten: Mijn dochter van twee, zegt minder vaak ‘nee’ dan deze groep bewoners. Hoe goed we ook probeerden de overlast te beperken, deze bewoners voelen zich slachtoffer van de plannen van de Gemeente en de aannemer en zullener alles aan doen om zo vaak mogelijk te laten blijken dat zij om de hele reconstructie niet hebben gevraagd.  

Informatievoorziening cruciaal bij duurzaam GWW

Goede informatievoorziening cruciaal bij duurzaam GWW. Om de bovengenoemde neuzen in een goede richting te krijgen, en iedereen positief te betrekken is informatievoorziening van cruciaal belang gebleken. Tijdens het ontwerptraject is dit vormgegeven middels een inspraakavond, een projectwebsite en een goede feedback op de ingebrachte ontwerpzaken. Wel is gebleken dat het voor bewoners eenvoudiger is om een wegenbouwtekening te beoordelen dan een groentekening. Hierdoor werd meerdere malen tijdens het inplanten van groenvakken door bewoners gevraagd om de vaste planten te verruilen voor gras, en op andere plaatsen natuurlijk weer andersom. 

Daarnaast is ook een klankbordgroep gevormd om de informatievoorziening tussen aannemer/opdrachtgever en de bewoners te stroomlijnen. Maar juist de bekendheid van die klankbordgroep zou de volgende keer beter moeten. Ook werd gemerkt dat juist de klankbordgroep tijdens overlegmoment regelmatig vanuit eigen belangen/ervaringen sprak en niet direct als spreekbuis van de omgeving. 

Duidelijker rolverdeling en planning update

De verdubbeling van de looptijd van het project, als gevolg van werkzaamhedenvan diverse nutsbedrijven heeft een grote stempel op het project gedrukt. Waar bewoners eerst werd verteld dat in ¾ jaar de gehele wijk werd opgepakt, werd veel mensen pas gedurende het project duidelijk dat het project veel langer ging duren. Daarbij hadden veel bewoners het idee dat de eerst genoemde aannemer verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden. Dit terwijl de nutsbedrijven tijdens het project twee eigen aannemers hebben ingevlogen voor de nutswerkzaamheden. Ook was nog een derde aannemer en 4e aannemer bezig met de ontwikkeling van 12 huizen middenin de wijk. 

Een duidelijkere, rolverdeling en planning-update naar de bewoners toe was hier beter geweest. Om de binnengekomen klachten beter te kunnen stroomlijnen, was het achteraf beter geweest om een omgevingsmanager in te schakelen die de binnenkomende klachten en opmerkingen beter had kunnen uitzetten aan de vijf verschillende aanwezige aannemers en kunnen terugkoppelen aan de bewoners. 

Bewonersparticipatie, lust of last?

Resumerend kan worden geconcludeerd dat het goed mogelijk is om een dergelijke klus uit te voeren in samenwerking met bewoners. Wat vooraf goed geregeld en vooral goed gecommuniceerd moet worden zijn:

  • Goede afkadering inspraak bewoners en klankbordgroep. Hiermee worden geen onjuiste verwachtingen bij bewoners gewekt. 
  • Rolverdeling tussen gemeente en de verschillende aannemers. Oplossing is wellicht een omgevingsmanager. (parttime is voldoende) Hierdoor kan klachtenafhandeling nog efficiënter.
  • Goede en regelmatige informatie-update m.b.t. planning maar ook bij afwijkingen zoals: moeizame opstart gras, latere aanplant groen, late plaatsing speeltoestellen enzovoort. Hiermee kan onbegrip vroegtijdig worden weggenomen.
  • Goede bewustwording van medewerkers dat er in de ‘voortuin’ van bewoners wordt gewerkt. 

Als bovengenoemde punten genoeg aandacht krijgen, kan bewonersparticipatie een goed aandeel leveren aan een prettige reconstructie. Prettig voor opdrachtgever (ontzorgen), aannemer (werkbaar zonder rompslomp) en bewoner (centraal aanspreekpunt,  waarbij geluisterd wordt naar input).

Kennispartnerproject Molenwaard
Met het oog op de evaluatie van dit project en het verspreiden van de ervaringen van de gemeente Nieuw-Lekkerland is de SBRCURnet Kennispartner ingeschakeld. Meer hierover vindt u op de projectpagina over het Kennispartnerproject Molenwaard