0

Industrialisatie of sociale innovatie?

Wat is de betekenis van industrialisatie voor bouworganisaties en hun werknemers? Het was een van de vragen die we opwierpen tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 26 januari. Die traditiegetrouw in het teken staat van een inhoudelijk programma.

Door Ruud Geerligs en Perica Savanović

Wat is de betekenis van industrialisatie voor bouworganisaties en hun werknemers? Het was een van de vragen die we opwierpen tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 26 januari. Die traditiegetrouw in het teken staat van een inhoudelijk programma.

Industrialisatie en sociale innovatie gaan hand in hand, mogen we concluderen. Maar enige nuance is op zijn plaats. Geldt dit voor iedere beroepsgroep? Zeker voor de ontwerpende en voorbereidende kant in de bouw is het meedenken, meepraten en meebeslissen essentieel voor de verdere ontwikkeling van de sector. Maar voor de uitvoerende kant, de montageploegen, zou het er wel eens op uit kunnen draaien dat alles wordt vastgelegd in strakke procedures. De dood in de pot voor innovatie want met regeltjes beperk je de ruimte voor terugkoppeling en verbetering. 

Human Capital

Zo dreigen ontwerp en praktijk verder uit elkaar te groeien. Bij nieuwbouw, waar alles van tevoren met meer zekerheid in één keer bepaald kan worden, is minder continue inbreng en directe terugkoppeling van de uitvoering nodig. De leer- en verbeterpunten aan het einde van een project volstaan voor een volgend nieuwbouwproject, al vraagt dit nog steeds om flexibele procedures en wendbare organisaties.

Bij een renovatieproject daarentegen heb je te maken met meer onzekerheden waar continue input van de praktijk van belang is. Een goede wisselwerking tussen de praktijk en ontwerp is essentieel om de renovatie goed te laten verlopen en dit soort trajecten in de toekomst te verbeteren. Ons devies: maak gebruik van je human capital, de competenties van je medewerkers, en beschouw hen niet sec als human resource in project- en bedrijfsprocessen.

Nieuwe beroepen

De opmars van de industrialisatie, robotisering en digitalisering is onomkeerbaar. Technieken worden verder ontwikkeld en nieuwe doen hun intrede. Technieken die we nu nog niet kunnen voorzien. Waar ontwerpers en voorbereiders hun bijdrage kunnen blijven leveren aan innovatie wordt het werk aan de uitvoerende kant straks misschien gedaan door robots en geïndustrialiseerde producten. Wat betekent dit voor de huidige metselaars, timmermannen en stratenmakers? Worden zij de operators van de toekomst?

Terwijl het EIB nu nog voorspelt dat in 2022 in totaal 473.000 mensen een bouwgerelateerde functie hebben, is het maar de vraag of deze aantallen mensen nog nodig zijn in de toekomst. Wat ons weer brengt naar heel andere vraagstukken.

Voorbereiden op de toekomst 

Vraagstukken over eerlijke verdeling van werk, macht en middelen. Het recht van ieder persoon om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en de waarde die ieder individu heeft voor die maatschappij. Dat is een politieke discussie waar we in een uur tijd op een nieuwjaarsbijeenkomst niet uitkomen. We zien het als een mooie uitdaging voor 2017: om samen met u na te denken hoe we de mensen in de bouw moeten voorbereiden op een andere toekomst. Een toekomst waar andere kennis, vaardigheden en competenties voor nodig zijn.

We horen graag wat u ervan vindt! Mail ons op ruud.geerligs@sbrcurnet of perica.savanovic@sbrcurnet.nl.