0

Ken je die mop van de innovatieve bouwsector?

Waarom de bouw het voortouw moet nemen, bijvoorbeeld bij de vluchtelingenhuisvesting. Een betoog van Renate van Roosmalen, SBRCURnet.

door Renate van Roosmalen, marketing- en communicatieadviseur SBRCURnet

De bouwsector heeft een bar slecht imago. Conservatief, kortzichtig, afwachtend en absoluut niet innovatief: dat is hoe we bekend staan. En dat is een probleem. Als mensen jou elke dag vertellen dat je achterloopt, dan stompt dat je ontwikkeling af. En krijgen die mensen gelijk. 

Ik ben dagelijks betrokken bij vooruitstrevende projecten en verfrissende initiatieven in de bouw die het hierboven beschreven stereotype ontkrachten. Die mogen dan slechts een fractie van de sector beslaan; ook bij traditionelere bouwbedrijven, brancheorganisaties en overheden zie ik het besef groeien dat verandering noodzakelijk is. Het lastige is dat we het hebben over verandering van niet een bedrijf, maar een omvangrijk werkterrein waarin iedereen met elkaar verbonden is. Verandering vraagt om een gezamenlijke overtuiging en wederzijdse acties. En, minstens zo belangrijk: het breken met wat we voorheen deden. Geen eenvoudige opgave in een cultuur waar 'zo doen we het altijd' tot een gangbare manier van werken is verworden. En daar blijkt dat hardnekkige imago wel degelijk ergens op gestoeld: wie is de eerste die zijn nek uitsteekt en het anders doet? 

Het voortouw nemen

Neem de vluchtelingenhuisvesting. Volgens berekeningen van het EIB, moeten er de komende 4 jaar 50.000 extra woningen gebouwd worden. ‘Mooi,’ denkt de bouw, ‘die opdrachten zullen dan zo wel binnenstromen.' Maar de brievenbus blijft leeg. De traditionele manier van denken en werken blijkt niet tegen de klus opgewassen. Zeker nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en de broekriem aanhaalt. “Jullie moeten het doen”, is de boodschap. De marktpartijen kijken elkaar vragend aan. ‘Ja maar, we hebben geen geld”, zeggen ze, “We hebben geen capaciteit. En we lopen tegen onmogelijke regelgeving aan.” Allemaal legitieme argumenten. Maar als wij het niet doen, wie doet het dan?

Dienstbaar aan de maatschappij

Om die afwachtende houding te doorbreken, organiseerde Building Changes vorige week een Impulsbijeenkomst. Aanwezigen discussieerden over hoe we als bouw een oplossing kunnen bieden in het vluchtelingenvraagstuk en hoe we ons als sector echt dienstbaar kunnen maken aan de maatschappij. Met al onze kennis en ervaring kunnen we, zeker in deze kwestie, het verschil maken en het voortouw nemen. Het oppakken van onze gedeelde sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid kan ons bovendien een hoop opleveren. Niet alleen werk, maar ook meer plezier in ons werk. Meer vrijheid door andere financieringsvormen. Meer capaciteit door nieuwe arbeidskrachten. Een beter imago. 

Ondernemersgeest

Toegegeven, het is voor mij misschien makkelijk praten. Ik werk bij een onafhankelijke kennisorganisatie en ik heb geen eigen bouwbedrijf waarvoor ik dagelijks moet knokken om het hoofd boven water te houden. Dat neemt niet weg dat het voor een ondernemer geen luxe, maar bittere noodzaak is om zo nu en dan uit de waan van de dag te stappen en het grotere plaatje te overzien. Ondernemersgeest siert ons allen, en ik ben dan ook enorm enthousiast over de oprichting van De Bouwcampus, waar juist de krachtenbundeling voor duurzame oplossingen centraal staat. Hier maken we ons niet alleen hard voor de verbetering van concrete projecten, maar zoeken we ook de verbreding op via ons gedeelde netwerk en vernieuwingsagenda. Iedereen die met de bouw van doen heeft is welkom. Samen tillen we elkaar, en de bouw als geheel, naar een hoger niveau. 

Zichtbaar positief

Het mooie is dat een imago vanzelf verbetert door goeds te doen. Ik doe elke dag mijn stinkende best aandacht te genereren voor al het positieve wat er in de bouw gaande is. Zonder daarbij de tekortkomingen te verdoezelen, want niets is zo onaantrekkelijk als een gebrek aan zelfinzicht. Onze klanten zijn te slim om met marketingtrucs voor het lapje te houden; verandering moet van binnen komen en uit acties blijken. Die acties breng ik met mijn collega's aan het licht, via content marketing, PR, storytelling en nog veel meer marketing- en communicatietechnieken waar ik hier niet over zal uitweiden. Belangrijkste is dat onze sector op die acties gevonden en erkend wordt. Dat maakt ons trotser en tevredener in ons werk en motiveert andere partijen met ons in zee te gaan. 

Laten we elkaar helpen en sterker maken. Geef de mensen wat om over te praten! Keer de vicieuze cirkel om, te beginnen vandaag. En laat het me weten. O en die mop over de innovatieve bouwsector? Die bestaat niet.


Links naar andere relevante blogs: