0

Kleinschalige bouwprojecten voor zorghuisvesting: hoe je tevreden klanten krijgt inclusief een lonende exploitatie

Futurazorg bouwt en exploiteert kleinschalige, flexibele woonzorgcomplexen. Met succes. Hoe werkt hun aanpak?

Door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet

Lars van den Akker, directeur bij Van Vliet Bouw, en collega Frits van Geen zijn niet meer alleen bouwondernemer, maar inmiddels ook zorgondernemer. Ze zijn eigenaar van FuturaZorg, dat kleinschalige, flexibele woonzorgcomplexen bouwt én exploiteert. Ze vervullen klantwaarden, met oog voor maatschappelijk belang. En dat zien grote klanten en investeerders ook.

Centraal bij Van Vliet Bouw staat: samenwerken in alles wat je doet. Wat dit concreet inhoudt?

 • Personeelsleden zijn aandeelhouders van het bedrijf;
 • Oprichting Sament, een landelijk samenwerkingsverband met MKB-aannemers en partners om een flexibel en duurzaam woonconcept te ontwikkelen; 
 • Samenwerken om deze duurzame bouwconcepten voor specifieke doelgroepen om te zetten in een totaalaanpak, waarbij klantwaarden worden vervuld met oog voor het maatschappelijk belang. 

Samen werken aan passend zorghuisvestingsconcept

Bovenstaande resulteerde in de aanpak FuturaZorg, waarbij wonen, zorgen en leven centraal staan, en de ultieme balans wordt gezocht tussen People, Planet & Profit. Lars van den Akker en Frits van Geen werken er sinds 2008 samen met partners uit de bouw én de zorg aan om de aanpak te vertalen naar een passend zorghuisvestingsconcept met de volgende uitgangspunten:

 • Kleinschalige woonzorg voor alleenstaande ouderen (>70 jaar) met fysieke beperkingen en licht afnemende psychische kracht; 
 • Zo lang mogelijk eigen regie;
 • Vraag- en dialooggericht;
 • Waardengedragen’ zorg;
 • Duurzaam, flexibel en betaalbaar.

Gemeenten en pensioenfondsen geïnteresseerd

De behoefte aan goede, flexibele woonzorgconcepten is groot binnen dit specifieke seniorensegment. Dat hebben gemeenten en bijvoorbeeld pensioenfondsen ook in de gaten. En daarmee heeft FuturaZorg niet alleen goede klanten te pakken, maar ook serieuze investeerders. 

Lars en Frits zijn inmiddels niet meer alleen bouwondernemers, maar ook zorgondernemers, waarbij de stichtingskosten van een gebouw aan belang hebben ingeboet. Belangrijker is een gezonde exploitatie waarbij gewaardeerde toegevoegde waarde wordt geleverd tegen integrale kosten.

De komende jaren staan er zeker 25 complexen op het programma. Het eerste complex, in Oudewater, is begin 2014 in exploitatie gegaan. In 2015 gaat het tweede complex, in Waalwijk, in exploitatie en is de voorbereiding voor een complex in Nieuwveen gestart. 

Nieuw soort ondernemerschap

FuturaZorg werkt er met zijn partners continu aan de zorg én huisvesting verder te verbeteren. Dit alles vraagt om een nieuw soort ondernemerschap in de bouw dat zich als volgt uit:

 • Focus op bepaalde klantdoelgroepen met specifieke klantwensen;
 • Samenwerken op allerlei niveaus;
 • Langdurige verantwoordelijkheid durven te nemen voor je producten en diensten;
 • De bouw als onderdeel van een dienstenketen rondom maatschappelijke vraagstukken.

Door te netwerken, samen te werken en het vakmanschap van de betrokken MKB-bouwers optimaal te benutten, weet Van Vliet Bouw via Sament en FuturaZorg de diensten en producten steeds weer te verbeteren. Altijd gezien vanuit een betere exploitatie: meer gewaardeerde klantwaarden tegen lagere integrale kosten. Hoe dat werkt, ziet u onder meer in aflevering 4 van Kennispartner BouwTV.

Kennispartnerproject Futurazorg

Waarmee moet je tijdens het gehele bouwproces van flexibele, kleinschalige woonzorgcomplexen rekeninghouden, wil je een zo doelmatig mogelijk onderhoud realiseren? Dat is de centrale vraag in Kennispartnerproject Futurazorg, bij de bouw van het Futurahuis in Waalwijk, dat deel uitmaakt van een woongebied inclusief voorzieningen. SBRCURnet is bij dit project betrokken als kennispartner.