0

Koplopers doen het!

Lees de blog "Koplopers doen het!" door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet. Beter bouwen doe je samen.

Door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet.

De Kennispartner werkplaats Koplopers doen het! op 24 april in het nieuwe centrum voor Duurzaam Renoveren te Amersfoort, liet zien dat VORM uit Papendrecht en 033Energie uit Amersfoort concreet werken aan het verhogen van klantwaarden, reduceren van verspillingen en continue competentieontwikkeling. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor inspiratie en kennisoverdracht in het kader van ‘wat doen koplopers anders dan de rest van sector?’.

Beter bouwen doe je samen

Na een korte introductie van ondergetekende over de kenmerken van koplopers, ging Cora Jongenotter van VORM in op hun project Beter bouwen doe je samen. Aan de hand van het project Hart van Groenewoud liet zij zien hoe werkelijk en actief gewerkt wordt aan het verbeteren van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid op de bouwplaats. Kernpunt hierbij is het gebruik maken van de kennis en kunde van het bouwplaatspersoneel door hen te respecteren én hen tevens uit te dagen bij het continu verbeteren van hun eigen project en bouwplaats.

Uitvoerder Henk Vermeulen heeft in dit project met behulp van trainer/coach Joris Belt invulling geven aan de rol van coachende uitvoerder. Succesfactor van deze LEAN 2.0 aanpak is het concreet maken van het verbeterpotentieel aan de hand van concrete doelstellingen die tastbaar zijn in het project. Met continue training en coaching op de bouwplaats heeft het bouwplaatspersoneel als een team diverse verbeteringen gerealiseerd, zoals 100% afvalscheiding en het verhogen van de veiligheid door orde en netheid. Het uitvoerend projectteam heeft ook een advies opgesteld voor het ontwerp- en voorbereidingsteam dat nog aanzienlijk meer verspillingen zal gaan reduceren.

Joris Belt van CRAFT Lean Management B.V. ging verder in op hoe je de continue competentieontwikkeling in de bouw concreet kunt implementeren. De rode draad hierbij is zorgen voor plezier en het raken van de passie van een ieder waardoor de prestatiedrang en slimheid maximaal worden benut. Niet harder werken maar vooral vóórdenken (anticiperen) en eigen verantwoording pakken zijn twee belangrijke onderdelen.

Lees hier meer over het Kennispartnerproject Hart van Groenewoud.

Eén loket voor duurzaam wonen

Vervolgens vertelde Jan Costa, voorzitter van 033Energie en directeur De Partner, zijn verhaal over het verduurzamen van de regio Amersfoort. In 033Energie werken overheden, financiers, energieleveranciers, adviseurs, bouwers en installateurs samen.

De aanpak van 033Energie bestaat uit één loket voor informatie, begeleiding en uitvoering over duurzaam wonen waarbij specifieke doelgroepen het uitgangspunt zijn om echte klantwaarden ook te kunnen invullen. Een aanpak voor VvE’s, een aanpak voor particuliere huizenbezitter en een aanpak voor huurwoningen. Bij de VvE-aanpak toonde Costa aan dat je VvE’s dan met een compleet aanbod inclusief financiering en garantie, optimaal kunt helpen om comfortabel en duurzaam wonen te realiseren.

Ook ging hij in op de rol van het net geopende centrum voor Duurzaam Renoveren bij Bouwmensen Amersfoort. Voorlichting, opleiding en ontmoeting in het kader van duurzaam renoveren komen hierbij elkaar. De laatste 2 maanden zijn er diverse trainingen ontwikkeld/verzorgd op het terrein van duurzaam bouwen en samenwerken voor doelgroepen cao-personeel, UTA-personeel en het management.

Lees hier meer over het Kennispartnerproject 033Energie.

Samenwerken

Ondergetekende sloot deze bijeenkomst af met een oproep om samen werken aan Samenwerken op de agenda te houden en het leren afstemmen & stretchen om continu te verbeteren leuk en nuttig te houden. Ook werd er nog ingegaan op het continu ontwikkelen van skills in het kader van duurzaam bouwen. SBRCURnet is hierin actief met het progamma BuildUpSkills.

Na afloop werd er bij Bouwmensen Amersfoort onder het genot van een hapje en drankje nog lang nagepraat.

Download hier de presentaties.