0

Livinggreen.eu: duurzaam gerestaureerde monumenten maken je wijzer

Projectmanager Martijn Kramer vertelt waarom het duurzaam renoveren van monumenten belangrijk is voor onze internationale concurrentiepositie.

Door Martijn Kramer, projectmanager SBRCURnet

Duurzame restauratie nodig voor concurrentiepositie

In het project Livinggreen.eu zijn 5 monumentale gebouwen op een duurzame manier gerestaureerd met een bijdrage uit het EU fonds Interreg IVB Noordwest-Europa. Eén van die gebouwen bevindt zich in Delft. Dit onderstreept dat Nederland het belang inziet van het duurzaam behouden van monumentale gebouwen. Net als de landen om ons heen. Een heel goede ontwikkeling, want het behouden van monumenten heeft een belangrijke toekomstwaarde.

In Noordwest-Europa vind je de belangrijkste economische activiteiten in de EU, met metropolitaanse gebieden zoals Londen, Parijs, Frankfurt, het Roergebied, de Randstad en de Belgische steden. En in de wereldwijde concurrentieslag om bedrijven aan deze regio te (blijven) binden zijn onze historische steden een belangrijk handelsmerk. Onze historische steden bieden een unieke kwaliteit, die bij beslissingen over het vestigen van bedrijven een belangrijke rol speelt. Het behoud van monumenten die het karakter van deze historische steden waarborgen, is daarmee van het grootste belang. Daarbij vormt het verlagen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot mét behoud van het historische karakter een uitdagende en belangrijke opgave. 

De Witte Roos en andere demonstratieprojecten 

De in het kader van Livinggreen gerenoveerde monumenten zijn verschillend van aard. In Nederland is dat het Delfts grachtenpand ‘Huis De Witte Roos’, terwijl in het Noord-Franse Lille een oude fabriek is gerestaureerd. Een prachtig voorbeeld uit de voor die regio zo kenmerkende industrialisatieperiode. In London is een monumentaal stallencomplex op een duurzame manier geschikt gemaakt als bezoekerscentrum van de National Trust. De gerestaureerde monumenten functioneren als informatiecentrum. Allemaal hebben ze het stimuleren van een duurzame leefwijze tot doel, en overal is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame restauratie en renovatie. Door de oplossingen van alle gerestaureerde monumenten in het project Livinggreen.eu te laten zien in de centra, is er een breed scala van toepassingen voor handen. 

Duurzaam renovatieadvies, informatie en educatie

De centra bieden naast een expositie ook het Ecohuis advies voor huiseigenaren. Zij kunnen er terecht voor een eerste advies over de verduurzaming van de eigen woning, van een kleine ingreep tot een grondige renovatie. Woningeigenaren krijgen een globaal inzicht in de kosten en de centra kunnen ondersteuning bieden bij de uitvoering en het aanvragen van financiering. Ook organiseren ze informatiebijeenkomsten voor groepen huiseigenaren die willen gaan renoveren of juist zelf hun huis willen verduurzamen. En het monumentale gerestaureerde gebouw laat zien: als het in een monument kan, kan het in ieder bestaand gebouw!

Om de huiseigenaren in contact te brengen met bedrijven die hun duurzame renovatie of restauratie kunnen uitvoeren, organiseren de centra ook bijeenkomsten en cursussen voor lokale bouw- en installatiebedrijven. Doel is om de deelnemers de nieuwe duurzame toepassingen eigen te maken. Op die manier kunnen de centra de huiseigenaren verwijzen naar bedrijven die kennis en ervaring bezitten over duurzaam renoveren en restaureren. Een ander doel is om de verschillende bedrijven te stimuleren met elkaar te laten samenwerken, om aan huiseigenaren een goed geïntegreerd aanbod te kunnen doen.

Kom kijken!

In alle demonstratieprojecten is veel te zien. Ieder heeft op zijn eigen wijze de expositie vorm gegeven en elk gebouw is op unieke wijze gerestaureerd. Op de website www.envireo.eu vindt u bijvoorbeeld informatie over Huis De Witte Roos in Delft of het Ecohuis in Antwerpen. Op die website is ook informatie over alle vijf monumenten en demonstratiecentra van het project Livinggreen.eu beschikbaar. Ook vindt u informatie over andere duurzame gebouwen en informatiecentra die met geld van het Interreg IVB NWE fonds zijn gerealiseerd. Een bezoek aan de demonstratieprojecten is ook mogelijk, neem daarvoor contact op met de betreffende organisatie die u ook op die website vindt.

Handboek Duurzame Monumentenzorg

SBRCURnet is ‘Lead Partner’ van Livinggreen, en is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering en brengt relevante vakkennis in. Kennis, die onder andere is gebundeld in het Handboek Duurzame Monumentenzorg. Een handig naslagwerk, waarmee u alle theoretische en praktische informatie in handen heeft om historische gebouwen duurzamer te maken. Bij dit boek hoort ook een rekenmodel: een handig instrument om het effect van uw plannen op het monument en het milieu inzichtelijk te maken. 

livinggreen logo joint signature w slogan rgb