0

Logistiek, eigenlijk heel logisch!

Lees de blog "Logistiek, eigenlijk heel Logisch!" door Kyra Blankenstein en ontdek wat logistiek precies is en wat efficiënte logistiek ons op levert.

door Kyra Blankenstein, Sectormanager Bouw en Installatie bij GS1

In de bouw ligt de focus op het bouwen en het opleveren van een bouwproject. Maar een ander belangrijk aspect binnen een bouwproject, maar ook breed binnen de bouwsector, wordt naar mijn mening nog altijd onderbelicht: de logistiek.

Wat is logistiek dan precies?

Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom, inclusief de retourstroom van goederen. Dit start bij de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer en misschien ook al wel de eindklant. Tegenwoordig wordt de eindklant steeds vaker bij het bouwproject betrokken. Logistiek is dus meer dan alleen het vervoer van A naar B.

Heeft u dan ook met logistiek te maken?

Ja, logistiek is iets van alle partijen in de keten. Uiteraard raakt logistiek u als u transporteur bent of als u als leverancier zelf het transport regelt. Maar ook als bouwer ondervindt u hinder als de logistiek niet goed geregeld is. Het kost ook u tijd en geld als de leverancier of transporteur de bestelling te laat of op de verkeerde bouwlocatie aflevert.

Als we nog een niveau dieper gaan, komen we op de bouwplaats. Daar heeft logistiek ook een grote invloed, bijvoorbeeld om dat de bestelling niet altijd op een praktische plek wordt weggezet. Het komt voor dat producten in totaal 4x verplaatst zijn (omdat ze in de weg liggen), voordat er überhaupt mee gewerkt wordt. Of bestellingen worden niet teruggevonden, of producten beschadigen door het verplaatsen. Gevolg: extra kosten. U moet producten opnieuw bestellen, medewerkers op de bouwplaats zijn een groot deel van hun tijd bezig met verplaatsen en werken zo minder aan het daadwerkelijke bouwproject.

Waarom moeten we ons met logistiek bezig houden?

Logistiek wordt nog regelmatig gezien als iets dat los staat van het bouwen, als iets dat erbij moet worden gedaan. Iets dat misschien wel het beste door de leverancier kan worden geregeld. Mijn inziens speelt logistiek een grotere rol binnen de bouw dan dat wij ons realiseren.

Logistiek maakt een belangrijk onderdeel uit van het bouwproces. Als de benodigde materialen niet op de juiste tijd en op de juiste plek worden afgeleverd op de bouwplaats, heeft dit gevolgen voor de doorlooptijd van het project. Met als gevolg dat er extra kosten worden gemaakt, die uiteindelijk op de een of andere manier weer doorberekend moeten gaan worden; aan de klant of aan de leverancier.

Wat levert efficiënte logistiek ons op?

Uit het bovenstaande kunt u het antwoord al afleiden: efficiënte logistiek kan ons veel kosten besparen; misschien nog wel meer dan u denkt! We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat we logistiek goed regelen met elkaar. Goede logistiek kan u bovendien naast kostenreductie een andere meerwaarde leveren: u kunt de klanttevredenheid verhogen omdat uw service van het juiste niveau is; men kan op u bouwen. U kunt een langdurige relatie opbouwen met uw klant.

Door de logistiek samen met uw ‘concullega’s’ te organiseren kunt u kosten verlagen door met volle(re) vrachtwagens te rijden. Het afspraken maken over venstertijden voor leveringen kan er alleen al voor zorgen dat de transporteur niet langer aanwezig hoeft te zijn dan nodig, waardoor u de transportkosten kunt verlagen. Tegelijkertijd veroorzaakt u minder uitstoot van CO2.

Samenwerking van groot belang

Kortom: om logistiek goed te laten verlopen is samenwerking in de keten met uw handelspartners van groot belang. Gezamenlijk kunnen we de kosten in de keten die door vermijdbaar tekortschieten zijn ontstaan weer terugdringen. En volgens mij is dat een mooi streven in de huidige economische omstandigheden!