0

Resultaatgericht samenwerken: hoe divers is jouw team?

Een CoP kan niet zonder uiteenlopende visies. Levien de Jager legt uit waarom diversiteit zo belangrijk is voor resultaatgericht samenwerken.

'Community of practice are groups of people who share a concern 
or a passion for something they do
and learn how to do it better as they interact regularly'.

Wenger (1998)

Zorg voor diverse leden. De Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP-RGS) kan alleen optimale resultaten halen als het een evenwichtig en multidisciplinaire groep is. Dat weet ik uit ervaring, onder andere als regisseur en kernteamlid van de CoP-RGS.

Door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN

De afgelopen maanden gaf ik de CoP-RGS mede vorm. De werkgroepen zijn opgestart. In de eerste Blog: 7 tips voor een succesvolle Community of Practice, is beschreven dat de CoP-RGS staat of valt met de juiste start. Dit is de tweede blog die gaat over de start.

Diversiteit is een must

De CoP-RGS is opgericht om kennis te ontwikkelen en samen te leren. Het zijn mensen die leren, daarom staan we vooral stil bij de samenstelling van de werkgroepen. Die samenstelling brengt mij bij de 2e tip, waarop ik in deze blog nader inga: zorg voor diverse leden. Dit is gebaseerd op de volgende overtuiging:

‘Een evenwichtig en multidisciplinaire groep is de perfecte start voor het leertraject’

De CoP-RGS bestaat uit diverse leden met uiteenlopende kennis, ervaring en contacten. Deze diversiteit is een must en bevat juist een sleutel voor succes, op het moment dat dit complementerend werkt.

Waarom zijn diverse leden zo belangrijk?

'Insanity is doing the same thing, over and over again and expecting a different result'. Albert Einstein

Dit zijn twee wijze uitspraken van Albert Einstein die met name opgaan bij het ontdekken van nieuwe wegen. Als individu kijken we op een bepaalde en eigen manier naar de wereld en hebben ons eigen manier van denken. Als we nieuwe kennis willen ontdekken is het van belang dat we op andere manieren leren kijken en denken.

Vanuit verbinding ontstaat nieuwe kennis!

Op andere manieren leren kijken is best lastig, vaak moeten we daarvoor in een andere omgeving worden geplaatst, mensen uit andere culturen leren kennen of een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Het is bijna onmogelijk om wezenlijke nieuwe kennis in je eentje te ontwikkelen, uit te denken en uit te werken. Voornamelijk omdat je blijft kijken naar het probleem zoals je dat altijd al deed. Door open te staan voor de inzichten van anderen en deze met de eigen inzichten te verbinden ontstaat er ruimte voor nieuwe kennis. Om die reden zoeken succesvolle mensen vaak naar partners die het vraagstuk anders kunnen bekijken en aanpakken. 


Het is belangrijk zowel denkers, makers als doeners samen te brengen in werkgroepen. Door het samenbrengen van mensen met diverse deskundigheid, disciplinaire achtergronden en andere contacten in één groep, wordt het te onderzoeken thema van uit verschillende perspectieven benaderd en behandeld. De verschillende perspectieven versterken elkaar. En door de inzichten te delen ontstaan andere nieuwe inzichten die de basis vormen voor kennis.

De werkgroepen stellen zich dan ook regelmatig de vraag of ze zo compleet zijn, of dat ze nog kennis, competenties of inzichten missen. De werkgroep reflecteert dan op de volgende vragen:

  • Wat zijn de uitdagingen die we willen aangaan?
  • Welke functies, expertise, ervaringsdeskundigheid etc. is nodig om hier effectief en efficiënt aan te werken?
  • Welke mix van kwaliteiten is nodig om de nodige slagkracht te leveren?
  • Zijn we bereid om onze eigen kijk los te laten en staan we open voor nieuwe inzichten.

Over de auteur 

Levien de Jager is eigenaar van LEVIEN, en begeleidt personen en bedrijven van idee naar werkelijkheid, door het bieden van een andere kijk. Hierbij voert hij de creatieve supervisie. Meer informatie: Info@LEVIEN.NU of 06-11723897.

Meer over de CoP RGS 

Via een reeks blogs deelt Levien de Jager zijn ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP RGS) en zijn rol als regisseur in het regieteam. Hij voert samen met SBRCURnet de regie van deze CoP.