0

Samen werken versus samenwerken

Lees de blog: "Integraal ontwerpen bestaat uit samenwerken". Zijn we momenteel in de bouw niet meer aan het ‘samen- werken’ dan aan het ‘samenwerken’?

Anonieme bijdrage van een grote bouwer

Zoals in de eerdere blog ‘Een goede relatie begint op de werkvloer’ is benoemd streefden we er naar om de huidige situatie te achterhalen. Wat vinden wij als ontwerpafdeling nu van integraal ontwerpen en hoe ziet onze interpretatie eruit? Nu er intern consensus is gecreëerd over wat de visie over integraal ontwerpen  echt is, kunnen we gaan kijken hoe we hier dan mee om willen gaan. 
 
We kunnen wel aangeven dat integraal ontwerpen bestaat uit samenwerken, maar zijn we momenteel niet meer aan het ‘samen- werken’ dan aan het ‘samenwerken’? Wellicht een onduidelijke woordkeuze maar we kunnen samenwerken als twee verschillende aspecten ervaren namelijk:

  • Situatie 1: In een team worden gezet en gefocust blijven op ons eigen onderdeel, deze samenvoegen en tot een eindresultaat komen, oftewel samen werken
  • Situatie 2: elkaar willen begrijpen en door samen te werken aan de diverse aspecten een beter eindresultaat creëren, oftewel samenwerken.

De eerste situatie geeft de huidige situatie weer en we willen naar de tweede situatie, de gewenste . Dit vergt een grote verandering  van het gedrag van de werknemers. De eerste stap die hierin gemaakt moet worden is elkaar  respecteren en elkaar  willen begrijpen in de denkwijze van werken. Zo is in de eerdere blog al aangegeven dat er een cultuurverschil heerst tussen bouw en techniek. De werkwijze is de onderlegger hiervan.

Huidige werkwijze

De bouw is gewend om in volumes te denken. De conceptversie, het schetsontwerp van een ontwerp is immers uitgedacht in een volume, dat binnen het kader dat de opdrachtgever eist wordt ontworpen. Er wordt procesmatig over nagedacht hoe we vorm kunnen geven aan de eisen. De techniek heeft een andere benadering. Zij gaan op basis van eisen schematisch aan het werk om de techniek te engineeren. Er wordt dus meteen een verdiepingsslag naar de inhoud gemaakt. Het ruimtelijk denken heeft nog geen prioriteit, aangezien het in eerste instantie in schema’s moet kloppen en werkend dient te zijn. Het ruimtelijke aspect komt rond het voorlopig ontwerp in beeld.

Gewenste werkwijze

Deze twee werkwijzen moeten samenkomen. Zo dienen zowel het volume als de schema’s ruimtelijk en technisch uitgedacht te worden in dezelfde fase van een proces. Zo kunnen we elkaars visie begrijpen en samenwerken aan het eindresultaat.

Doordat het lastig is om zomaar een andere werkwijze te creëren moeten we misschien beginnen met basiselementen. Welke thema’s zitten in de diverse bouwfases en wat verstaan wij hieronder? Wellicht zit er een overlap in of is er altijd een link tussen bepaalde onderwerpen. Een uitdaging is het zeker, want ook de thema’s worden anders omschreven of geïnterpreteerd per fase. Maar juist die uitkomst creëren waar we samen voor staan en waar we ons voor willen inzetten, zal leiden tot begrip en de basis voor het integraal ontwerpen!


De Kennispartner ondersteunt

Integraal samenwerken is een proces dat je niet van de ene op de andere dag invoert en onder de knie hebt. De SBRCURnet Kennispartner kan u hierbij begeleiden. Kijk voor meer informatie op onze Kennispartnerpagina.

kennispartner