0

Social return in de bouw: te mooi om waar te zijn?

Hoe je social return in de bouw succesvol kunt invullen toont bouwbedrijf Lithos in Bergen op Zoom in Gageldonk-West.

Door Ruud Geerligs, programmamanager Bouwarbeidsmarkt, SBRCURnet

Hoe helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de bouw? Met deze vraag hou ik mij vrijwel dagelijks bezig. Zo ben ik via het Kennispartnerproject ‘Social return in Gageldonk-West’ betrokken bij een ambitieuze opgave in Bergen op Zoom. 

Als onderdeel van een stedelijke vernieuwingstraject worden uit de wijk zelf vijf leerlingen en vijf medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen. 

Geweldig toch? Misschien wel te geweldig, volgens sommigen. Een reactie die ik geregeld krijg is: ‘Dat klinkt te mooi om waar te zijn.’ Dit project bewijst het tegendeel, maar hoe komt dat?

Het social return-project in Gageldonk-West is in essentie een verhaal over drie keer anders denken.

Eisenpakket: 3x anders denken

1. Anders denken door de opdrachtgever

Een opdrachtgever die beseft dat voor stedelijke vernieuwing een brede samenwerking nodig is om de sociaalmaatschappelijke opgave goed in te kunnen vullen. Een opdrachtgever die denkt in de termen van vernieuwend opdrachtgeverschap en die kijkt naar de toegevoegde waarde van de aanbieding in plaats van alleen naar de prijs.

2. Anders denken door het bouwbedrijf

Het bouwbedrijf moet een duidelijke visie hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen en die visie ook uitdragen. Een bouwbedrijf dat weet dat investeren in sociaal-maatschappelijke zaken een lange(re)termijnvisie is. Het overstijgt de duur van het project, wat vraagt om een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen.

3. Anders denken door álle betrokken partijen 

Om zo’n project te laten slagen moet een groot aantal uiteenlopende partijen als partners met elkaar samenwerken. Denk aan de gemeente, de woningcorporatie, het bouwbedrijf, de bouw- en installatieopleidingen, de interregionale sociale dienst, het UWV, de GGD, de politie, een organisatie voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt, een organisatie gericht op bouwwerk en jongerenwerk en andere sociaal-maatschappelijk betrokken organisaties. 

Voor niets komt de zon op

Maar waarom zou een bouwbedrijf zich hier allemaal mee bezig gaan houden, als het bouwen zelf al een hele opgave is? Het antwoord is eenvoudig: omdat het bouwbedrijf er zélf belang bij heeft. Als je je werk goed doet en meerwaarde kunt bieden, zorgt het voor: 

  • Een betere samenwerking met de betrokken partners;
  • Een hechtere relatie met de opdrachtgever, waarin je als partners optrekt;
  • Continuïteit: niet meer één project, maar een langdurige samenwerking in meerdere projecten;
  • Positieve publiciteit, waardoor je ook bij andere opdrachtgevers wordt uitgenodigd. 

Lithos onderschrijft deze positieve effecten. Uiteindelijk moet het allemaal resulteren in meer omzet en een betere marktpositie.

Wat als het tegenzit?

Is er dan helemaal geen keerzijde? Natuurlijk wel. Lithos heeft samen met de partners veel tijd en energie gestoken in de opzet van het gehele verhaal. Een investering die ervan uitgaat dat er meerjarig met elkaar wordt samengewerkt. 

Stel dat, om wat voor reden dan ook, de opdrachtgever voor de tweede fase beslist niet met het huidige bouwbedrijf verder te gaan? Dan houdt het in Gageldonk-West na een jaar op voor Lithos.

Langdurige SROI 

Wel blijft de opdrachtgever een morele verplichting houden om de bouwplaatsmedewerkers en leerlingen die via het social return-project zijn aangenomen aan het werk te houden. Zo kom je tot een langdurige SROI. Doordat zij nu aan het werk zijn of een opleiding krijgen, stijgen bovendien hun kansen om ook elders in de bouw aan het werk te blijven. Zeker nu het steeds duidelijker wordt dat de bouw gaat aantrekken en we binnenkort zitten te springen om goede vaklieden!

Kortom: inderdaad een mooi verhaal. Via het Kennispartnerprogramma van SBRCURnet kunt u volgen hoe wij er met onze partners continu aan werken om het waarheid te maken.

Kennispartnerproject Social return in Gageldonk-West
Lithos Bouw & Ontwikkeling sloopt in Gageldonk-West in Bergen op Zoom 150 woningen, en bouwt nieuw. Bijzonder hierbij is dat ze hierbij in samenspraak met gemeente Bergen op Zoom en woningcorporatie Stadlander ook diverse sociaal-maatschappelijke taken voor hun rekening nemen. Lees hier meer over
het Kennispartnerproject ‘Social return in Gageldonk-West’


Neem deel aan Bouwlokalen ‘Social return biedt kansen’BouwLokalen 80x80

Meer weten over hoe u social return met uw organisatie oppakt? Tot en met 18 juni kunt u deelnemen aan de serie BouwLokalen ‘Social return biedt kansen’ die momenteel door het land trekt. Schrijf u in voor een plek bij u in de buurt.