0

Beter bouwen doe je samen

In het Hart van Groenewoud in Spijkenisse werkt projectontwikkelaar en bouwer VORM met zijn vaklieden en bouwpartners aan beter, veiliger en duurzamer bouwen in de praktijk. Verbeteringen door en met de praktijk worden projectgewijs ingebed in de normale projectaanpak. De betrokken partijen met bijbehorende activiteiten zijn gebundeld onder de naam Beter bouwen doe je samen.

In het Hart van Groenewoud in Spijkenisse werkt projectontwikkelaar en bouwer VORM met zijn vaklieden en bouwpartners aan beter, veiliger en duurzamer bouwen in de praktijk. Verbeteringen door en met de praktijk worden projectgewijs ingebed in de normale projectaanpak. De betrokken partijen met bijbehorende activiteiten zijn gebundeld onder de naam Beter bouwen doe je samen.

Beter bouwen doe je samen

'Beter bouwen doe je samen' is een lerend platform om slimmer, beter en efficiënter te bouwen. Gebaseerd op het LEAN principe: maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspillingen. De hoofddoelen zijn: veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Deze zijn verdeeld in zeven subdoelen:

  1. Reductie van faalkosten - het in beeld brengen van de faalkosten, het opsporen van de oorzaken de onnodige kosten terugdringen;
  2. Verhogen van de klanttevredenheid;
  3. Verhogen van de medewerkerstevredenheid - het in beeld brengen van de verbeterpunten;
  4. De afvalvrije bouwplaats - kwantificeren van het ontstaan, voorkomen en verwerken van afval met als doel een afvalvrije bouwplaats in 2015.
  5. Het verlagen van de Injury Factor - door bewustwording te creëren tijdens het bouwproces, is het aantal ongevallen met verzuim (gerelateerd aan het aantal gewerkte uren) te verlagen;
  6. Reductie van de CO2 uitstoot van 30% in 2015 ten opzichte van het basisjaar in 2010;
  7. Optimaliseren van de logistiek op de bouwplaats door het analyseren van vervoersbewegingen en deze zo veel mogelijk te verminderen.

Lees hier meer over dit project.Dit kennispartnerproject wordt u mede aangeboden door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en is begeleid door SBRCURnet.

SBRCURnet ondersteunt in dit project de persoonlijke ontwikkeling van het middenkader personeel, door inzet van de Q4-aanpak. Coachend sturen is noodzakelijk om de menselijke kant meer aandacht te geven en de medewerkers uit te dagen zichzelf te blijven ontwikkelen.

Wilt u ook ondersteuning van een Kennispartner voor uw bouwproject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: www.sbrcurnet.nl/kennispartner