0

Vier basisprincipes om uw bedrijfscultuur te verbeteren

Lees de blog "Vier basisprincipes om uw bedrijfscultuur te verbeteren" door Gerrit de Heer.

Door Gerrit de Heer

Geen tijd voor cultuurverandering, omdat het economisch minder gaat? Onzin! 

Als ondersteuner bij diverse koplopers in de bouw (in het kader van het SBRCURnet Kennispartnerprogamma) merkte ik de afgelopen maanden dat diverse organisaties, ondanks de moeilijke tijden waar ze in zitten, tóch werken aan het duurzaam verbeteren van hun bedrijfscultuur en –prestaties. En ik ben er van overtuigd dat dit in elke organisatie mogelijk is.

Een bedrijfscultuur is iets dat ontstaat. Ook al bent u zich daar niet van bewust, of er bewust mee bezig.

Optimale cultuur bestaat niet

Hoe u kunt werken aan een betere bedrijfscultuur, is niet op één manier te bepalen. En er bestaat ook niet zoiets als een goede of optimale bedrijfscultuur. Wat goed is en wat slecht, hangt in elk afzonderlijk geval af van waar u met de organisatie naar toe wilt. Bedenk daarbij dat een cultuurkenmerk dat gunstig is voor één doel, vaak onvermijdelijk nadelig is voor het andere.

Focus, richting geven en willen. Dáár draait het om! Daarnaast moeten de volgende fundamentele uitgangspunten wat mij betreft in elke cultuurvisie een plek krijgen:

  • Neem kernwaarden als uitgangspunt. Stabiele kernwaarden of basiswaarden zorgen voor evenwicht tussen houding, regels en gedrag. Investeer in betrokkenheid. Zorg voor overlap tussen persoonlijke– en organisatiewaarden: maak uw waarden gemeenschappelijk.
  • Zorg voor onderling vertrouwen. Samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar. Vertrouwen is noodzakelijk. Ga uit van het principe ‘afspraak-is-afspraak’, en spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de afspraken houdt.
  • Vertrouw op eigen verantwoordelijkheid. Definieer duidelijke doelen, stimuleer vakmanschap, maar laat de uitvoering aan de medewerker zelf over.
  • Continu verbeteren is in de cultuur verankerd. Leren, verbeteren en borgen zijn uitgangspunten bij het handelen. Hanteer het principe ‘fouten maken mag – als je er maar van leert!’

Ook koplopers kunnen verbeteren

Bij de koplopers in de sector vind je deze uitgangspunten vaak wel versnipperd terug, via allerlei nieuwe aanpakken zoals Lean Bouwen, ketensamenwerking en prestatiemanagement. Maar ik heb gemerkt dat het vooral lastig is om ze in de praktijk echt verder in te vullen. 

Met andere woorden: er is wel iets van de bovenstaande uitgangspunten in diverse werkvormen terug te vinden, maar ze zijn niet heel duidelijk zichtbaar over de gehele breedte van de organisatie. Wilt u écht werk maken van cultuurverbetering, dan moeten de bovenstaande punten wat mij betreft het fundament vormen voor al uw activiteiten; om te werken aan duurzame bedrijfsprestaties én een optimale passende bedrijfscultuur!

Ik zoom vooral even in op punt 1: de kernwaarden. Daarover wordt nog wel eens lacherig gedaan of onverschillig; ‘wat voegen dat soort termen, die op papier in beginsel vaak algemeen lijken, nu eigenlijk toe?!’ Dit soort reacties zijn begrijpelijk, maar tegelijkertijd jammer. Want ik ben er van overtuigd dat kernwaarden een heel belangrijk vertrekpunt kunnen zijn, wanneer u als organisatie vooruit wilt.

Kernwaarden als ethisch kompas


Om energiek en effectief te zijn, hebben mensen én organisaties namelijk een eigen identiteit, een eigen verhaal nodig. Met de juiste kernwaarden kunt u als het goed is heel scherp krijgen waar u voor staat. Waar gelooft u in? Wat verbindt u met elkaar als organisatie? En waar wilt u naar toe; wat wilt u zijn als organisatie? Binnen de bedrijfsstrategie neemt een goede visie kernwaarden als uitgangspunt. Zij fungeren als ethisch kompas. Ze vormen de kern van de bedrijfscultuur binnen uw onderneming.

Start met de kernwaarden en geef vervolgens aandacht aan het belangrijkste bedrijfskapitaal: de mens (wij). Zorg voor een kernteam dat bestaat uit alle geledingen binnen het bedrijf waar aandacht komt voor duurzaam en toekomstig bestendig ondernemen. Ook voor de OR binnen bedrijven is dit een belangrijk agendapunt. Het gaat ten slotte om de toekomst van de organisatie én de medewerkers. Pakt u het zo aan, en neemt u daarbij ook de punten twee tot en met vier mee in al uw activiteiten, dan ben ik er zeker van dat het u lukt om successen te boeken; ook in mindere tijden.

Kennispartnerwerkplaatsen

In onze Kennispartnerwerkplaatsen komt dit onderwerp elke keer terug. Op 24 april was de eerste Kennispartnerwerkplaats met VORM en 033Energie ‘Koplopers doen het!’. Op 3 juli kunt u het webinar ‘Anders Werken Anders Leren in de Bouw’ volgen. Ik hoop u op deze Kennispartnerwerkplaatsen te ontmoeten!