0

Waarom de vrouwelijke touch goed is voor uw resultaat

Hoe zorgen we ervoor dat goed opgeleide bèta-vrouwen kiezen voor de bouw? Lees blog van Gerrit de Heer.

En de winnaar is…: Aline de Jong! Deze adviseur Personeelsontwikkeling & Organisatieontwikkeling bij Fundeon gaf wat ons betreft het meest interessante antwoord op de vraag die we stelden in aflevering 14 van Kennispartner BouwTV: ‘Hoe zorgen we ervoor dat goed opgeleide bèta-vrouwen kiezen voor de bouw?’

door Gerrit de Heer, projectmanager bij SBRCURnet

Onze vraag was: ‘Maar 8% van de werknemers in de bouw is vrouw. En dat terwijl het aantal studerende vrouwen in de bèta richting stijgt. De vijver is dus aanwezig. Maar... nu moeten we er nog voor zorgen dat die hoogopgeleide bèta vrouwen ook daadwerkelijk gaan kiezen voor onze bouwsector. Hoe pakken we dat aan?’

Geen concrete oplossing

Op de LinkedIn discussiepagina van Bouwprofs is volop gediscussieerd over deze vraag. Ik las meningen, wensen en richtingen, maar geen concrete oplossingen. Volgens mij zijn die er ook niet. Je kunt een bedrijfstakcultuur niet zomaar veranderen. 

De reactie van winnaar Aline de Jonge kwam neer op het volgende: ‘Ik denk dat iedere werkgever in de spiegel moet kijken: wat hebben wij te bieden? Waarom zijn we als bedrijf interessant? Zowel voor mannen als vrouwen? Daarbij denk ik zeker dat de sector een meer 'vrouwelijke touch' goed zal doen. En die aanpak hoeft niet persé van een vrouw te zijn.’

Daarmee doelt Aline vooral op de communicatie en aspecten als empathie, vaker het gesprek aan gaan, gericht zijn op relaties, etc. Aline: ‘Een team met zowel mannen als vrouwen presteert het beste. Omarm de verschillen zou ik zeggen. En dat is – zoals diverse mensen in de discussie aangeven – inderdaad een kwestie van lange adem.’

Verschillen

In 1990 schreef Stichting Bouwresearch (voorganger SBRCURnet) al een uitgebreide publicatie over Vrouwen in de Bouw. Is er veel veranderd? Ik denk het niet! Buiten het feit dat er meer afgestudeerde vrouwelijke bèta vrouwen zijn. Aline benoemt mijns inziens de juiste zaken. Als je als bedrijf het verschil wilt maken is de inbreng van de vrouwelijke touch belangrijk. 

Maar het benutten van verschillen hangt niet alleen af van de verschillen tussen man en vrouw. Ook medewerkers met een alfa/gamma achtergrond zijn belangrijk. Niet alleen in ondersteunend, maar ook in leidende posities. Klantgericht opereren, medewerkers inspireren & motiveren, samenwerken met andere bedrijven vraagt ook om veel aandacht voor de menskant. We bouwen tenslotte voor mensen en met mensen.

Succesverhalen

Binnen onze Kennispartnerprojecten zag en zie ik mooie voorbeelden waarbij de vrouwelijke inbreng een belangrijke rol speelt. Bij bouwbedrijf VORM was Cora Jongenotter (Innovatiemanager) ontwikkelaar en trekker van de aanpak ‘Beter bouwen doe je samen’. Bij diezelfde bouwer heeft Joke Villanueva (hoofd P&O) duurzame inzetbaarheid op de kaart gezet met de focus op de medewerker als belangrijkste kapitaal voor haar bedrijf. 

Een ander mooi voorbeeld is bouwbedrijf GJ van der Verhulst, met als directeur-eigenaar Yvonne van der Hulst. Zij focust in haar beleid op duurzame ontwikkeling met een Active House aanpak. Daarbij gebruikt ze lean bouwen om meer klantwaarde in samenwerking met bouwpartner en de eigen mensen te realiseren. In project Hooghkamer is hiermee een start gemaakt en dit wordt nu binnen het bedrijf verder uitgerold. 

Dat ook diverse heren weten hoe zij de ‘vrouwelijke touch’ kunnen benutten blijkt onder andere uit een project waarmee ik momenteel bezig ben: bouwbedrijf Kleingeld werkt aan het traject ‘Plezier, Passie en Prestaties gaan samen’. Dit vraagt aandacht, waardering en uitdaging voor de medewerkers. Hierbij draait het om het inzetten van elkaars talenten en verdere competentie-ontwikkeling. Belangrijke issues! 

En als laatste voorbeeld: bij bouwbedrijf Huurdeman in Amersfoort ben ik momenteel actief om hen te faciliteren in het investeren in hun belangrijkste bedrijfskapitaal de medewerkers. Betrokken en gemotiveerde medewerkers maken het verschil. Aandacht, waardering en bedrijfs- en persoonlijke ontwikkeling hebben hierbij de volledige aandacht. Binnenkort meer hierover in een aparte blog. 

Spiegel

Even terug naar de vrouwelijke competenties: dat die van belang zijn is denk ik voor de meesten onder u wel duidelijk. Maar dan volgt de vraag: hoe past u dit in binnen uw eigen bedrijf? Dan kom ik uit bij de spiegel waarover winnaar Aline eerder sprak: kijk daarin en vraag uzelf af:

  • Waar zit de kracht (DNA) van ons bedrijf?
  • Welke onderscheidende punten hebben wij voor onze klanten?
  • Waar willen we als bedrijf nog beter in worden?
  • Met welke bouwpartners willen echt samenwerken?
  • Welke competenties hebben wij dan echt nodig?
  • Hoe komen wij aan deze competenties?
  • Kunt u deze vragen beantwoorden, dan komen de vrouwelijke competentie automatisch aan bod. 

Meer weten over dit soort trajecten? Bel of mail mij!

Over de auteur

Gerrit de Heer werkt als projectmanager bij SBRCURnet, kennispartner voor de bouw en GWW, en duidt zichzelf het liefst aan als bedrijfskundige KennisCoach voor bedrijven.