0

Waarom is dit project zo belangrijk voor jou?

Volgens ervaringsdeskundige Levien de Jager slaagt resultaatgericht samenwerken alleen als iedereen vanaf het begin echt gemotiveerd is.

door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN

Resultaatgericht samenwerken slaagt alleen als iedereen vanaf het begin echt gemotiveerd is. Dat weet ik uit ervaring, onder andere als regisseur en kernteamlid van de Community of Practice Resultaat Gericht Samenwerken (CoP-RGS).

De afgelopen maanden gaf ik de CoP RGS mede vorm. De werkgroepen zijn opgestart. In mijn eerste Blog: 7 tips voor een succesvolle Community of Practice, beschreef ik dat de CoP-RGS staat of valt met de juiste start. Deze blog gaat over deze start, waarbij ik uitgebreider inga op mijn 1e tip:

Werk aan je intrinsieke motivatie!

Werken aan je intrinsieke motivatie. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat? In een CoP betekent dit dat je werkt aan de binding die ontstaat tussen de leden. Maar ook dat je werkt aan je eigen drijfveren en die van de groep; zelf én samen.

Ik werk deze twee elementen uit, en ik beschrijf wat hierin tot nu toe is geleerd.

1. Hoe creëer je binding?

Je versterkt de onderlinge binding in een groep als de bedoeling helder is. Die van de persoon zelf en die van de ander. Daarom geeft de startende groep antwoord op de vraag:

Wat willen we samen bereiken en wat is daarin de essentie voor jou en mij?

Als deze essentie benoemd is kan de bedoeling vorm krijgen in een opgave of een gewenst resultaat. Kortom, de bedoeling is het verbindende element in de groep, het is het anker. Als een groep in een crisis terecht komt kan deze altijd terug grijpen naar de bedoeling. We weten waarom we het doen!

De CoP-RGS is een platform voor ontwikkeling, een plek waar eigen leervragen en ervaringen worden ingebracht en verder gebracht. Het gaat erom dat je jezelf en de ander sterker maakt. Het is dan ook van groot belang dat de deelnemer vanuit eigen beweging bijdraagt. De leden in de CoP-RGS zijn zelf verantwoordelijk voor het succes van de community. Dit vraagt een gecommitteerd team. De vraag die ik me als regisseur stel is ‘Wat hebben wij als kernteam hierin te doen? En wat is motivatie eigenlijk?’

2. Hoe werk je aan je eigen motivatie?

Ik ben hier in gedoken en er achter gekomen dat motivatie uit jezelf komt, uit interesse en enthousiasme. Ervaring leert dat wij een ander niet kunnen motiveren, maar dat we motivatie wel kunnen beïnvloeden via de verleiding om met ons mee te gaan. Motivatie kent een formule: het vinden van de juiste balans tussen context, interesse en zelfinschatting. Als één van de factoren 0 is, valt motivatie weg. Op deze 3 begrippen ga ik hieronder dieper in.

Binding en motivatie komen samen wanneer een startende groep antwoord vindt op vragen als: Waarom is dit project zo belangrijk voor jou? Waarom wil jij onderdeel zijn van het team? Wat heb je nodig om goed te kunnen functioneren?

Om gedurende het traject verbinding en motivatie vast te houden, is het belangrijk om alle leden in de gelegenheid te stellen om continu invloed te houden.

Ervaring in de praktijk

Terug naar de formule voor motivatie, op de balans tussen context, interesse en zelfinschatting. Wat bedoel ik precies met elk van deze begrippen?

Context CoP RGS:

Bij de opstart van de CoP-RGS werkt de kerngroep aan het creëren van de juiste context. Dit gaat voornamelijk over de relatie die het kernteam aangaat met de leden van de werkgroep en over de begeleiding in de groepsdynamiek. De gewenste relatie is dat je op basis van gelijkwaardigheid met elkaar werkt aan het invullen van de gewenste richting. De werkgroepen bepalen zelf waar ze aan willen werken en geven vorm aan de inhoud. Hierbij stuurt het kernteam op de gezamenlijke richting, op de inhoudelijke speelruimte van de werkgroepen en op de afgesproken resultaten. De tijd die het creatieproces nodig heeft is leidend voor optimaal resultaat.

Interesse: CoP RGS

Mensen leren graag als hun interesse geprikkeld is. Met de CoP-RGS sluiten we daarom aan bij interesses die er al zijn! Het kernteam inspireert de werkgroepen om meer te leren over het resultaatgericht samenwerken. Hierbij willen we graag verwonderen en verwonderd worden. Door uitwisseling tussen verschillende kennisgebieden, die met elkaar samenwerken, creëren we een andere kijk of een afwijkende aanpak.

Door naar elkaar te luisteren dagen de leden elkaar uit om nieuwe dingen te ontdekken. Ze prikkelen elkaars e interesse vooral door elkaar te vertellen wat het belang van hun leervraag is. Commitment groeit doordat ze samen bepalen welke vragen ze verder uitwerken. In de CoP-RGS ontstaat zo eigenaarschap en verantwoordelijkheidsbesef.

Zelfinschatting: 

De werkgroepen bepalen zelf de ambitie en de investering. Het spannende is dat mensen zich onbewust meteen twee vragen stellen:

1.  Ben ik bekwaam om dit uit te voeren?

2.  Staan de inspanningen die nodig zijn in verhouding tot het resultaat?

Dat je hier als groep zorgvuldig mee omgaat is bepalend voor je motivatie, want als één van deze onbewuste vragen negatief ingeschat wordt, valt de motivatie weg. En een juiste start biedt openheid om deze twee basisvragen te kunnen stellen.

Zoals gezegd, biedt het kernteam een structuur waarin de werkgroepen op eigen kracht de inhoud bepalen. Ze geven zelf aan waar ze sterk in zijn en welke resultaten ze wensen te halen. Daarbij dagen we ze uit om het gesprek aan te gaan over de bekwaamheid die wel of niet aanwezig is. De werkgroepen houden in de gaten of de juiste competenties aanwezig zijn. Zo niet, dan zetten we een actie op.

Over de auteur 

Levien de Jager is eigenaar van LEVIEN, en begeleidt personen en bedrijven van idee naar werkelijkheid, door het bieden van een andere kijk. Hierbij voert hij de creatieve supervisie. Meer informatie: Info@LEVIEN.NU of 06-11723897.

Meer over de CoP RGS 

Via een reeks blogs deelt Levien de Jager zijn ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP RGS) en zijn rol als regisseur in het regieteam. Hij voert samen met SBRCURnet de regie van deze CoP.