0

Waarom je met een convenant echt samenwerkt in de bouw

Binnen het open convenant van MKB Rijnmond en gemeente Rotterdam maakt de bouw flinke stappen naar een betere samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer.

Door Nick Statham, adviseur Stadsontwikkeling Rotterdam

De tijd dat de opdrachtgever een ‘niets wetende minkukel’ is en de aannemer een ‘boef’ die alleen maar het geld uit je zakken probeert te jatten, lijkt echt voorbij. Ok, ik chargeer, maar we begrijpen allemaal waar ik op doel. 

Bovenstaande constatering is gebaseerd mijn positieve ervaringen bij een bijzonder project: het open convenant van MKB-Rijnmond en de gemeente Rotterdam.

In gesprek durven gaan

Dit convenant biedt een relatief veilige omgeving, waar partijen kunnen experimenteren met het oog op die allesomvattende vraag. Die zoektocht waar we in onze sector allemaal mee worstelen: ‘Hoe kunnen we de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw verbeteren?’ 

Binnen het convenant zie ik dat mensen uit de traditionele patstelling durven te stappen. Dat nader tot elkaar komen. Partijen zijn bereid hun comfortzone te verlaten. Ze gaan écht het gesprek aan. Over van alles. Bijvoorbeeld het weer, de nieuwe auto en de vakantie. Maar ook zeker over de harde wereld van de convenantprojecten. 

Van belang is dat de aanbodzijde en de vraagzijde elkaar leren kennen. Dat zij elkaar begrijpen, en uiteindelijk zélfs vertrouwen. Dat doe je niet in een dag. Daarom mogen de gesprekken overal over gaan. En zo is het net alsof ‘echte’ mensen met elkaar in gesprek zijn. Alsof ze elkaar leren kennen zoals we dat allemaal deden toen we verhuisden. En de buren voor het eerste leerden kennen.

Er ontstaat een gunfactor

De partners in het convenant spreken open en transparant over elkaars verwachtingen, doelstellingen en mogelijke winsten. Waar zie je nog meer zo’n unieke samenwerking? Ik zou zelfs bijna durven zeggen dat er een gunfactor begint te ontstaan. Waarbij de opdrachtgever het niet ‘erg’ vindt dat de opdrachtnemer geld overhoudt aan een project. En waarbij de opdrachtnemer zijn best doet om de opdrachtgever te ontzorgen. Zodanig, dat hij misschien wel meer kwaliteit en oplossingen levert dan hij zelf had verwacht.

Uiteraard zijn er  momenten waarin er discussie ontstaat tussen het gevraagde en het geleverde. Het blijft immers een ‘echte’ projectwereld. Maar opvallend is de wijze waarop de partijen elkaar uiteindelijk vinden. De manier waarop ze samen tot een weloverwogen oplossing kunnen komen. Niet meer gelijk de juristen erbij halen om een probleem op te lossen. Maar met elkaar zoeken naar het juiste antwoord. Naar die oplossing, die voor een ieder de meeste voordelen oplevert.

Eerder de koppen bij elkaar

Vroeg in het proces met elkaar aan tafel is waar het hier om draait. Geef als opdrachtgever de opdrachtnemer de ruimte om zijn kennis en kunde te etaleren bij het uitvoeren van de engineering en het uiteindelijk realiseren van de hardware in de buitenruimte. Durven loslaten is hierbij eigenlijk het motto. Vertrouw erop dat de opdrachtnemer ook kwaliteit wil leveren. 

Ik weet dat dit heel moeilijk is, omdat dogmatische denkpatronen nog steeds heersen. Zeker om dat wij daarbij als opdrachtgever toch nog vaak dat stemmetje in ons achterhoofd hebben. Dat wantrouwen, dat er vanuit gaat dat de aannemerij alleen maar aan geldklopperij doet.

Gelukkig zien we een kentering. Er begint een geloof te ontstaan waarmee we de verandering echt kunnen starten. We kunnen anders, we willen anders én … onder de paraplu van het convenant, doen we het ook anders!

Mooi proces

De zoektocht gaat verder en de partners in het convenant leren elke dag een beetje bij. 

Een mooi proces om mee te mogen maken. Mijn conclusie luid dus dat samenwerking in de bouw echt mogelijk is. Ik hoop dat meer mensen dit zullen beleven!

Over de auteur
Nick Statham is adviseur bij Stadsontwikkeling Rotterdam

Kennispartnerproject Open convenant Rotterdam MKB-Rijnmond
Op initiatief van het midden- en kleinbedrijf uit de regio Rijnmond sloot de gemeente Rotterdam een open convenant met het MKB. Dat betekent dat ze open en eerlijke afspraken maakten over hun behoeften en gewenste investeringen. SBRCURnet is hierbij ingezet in het kader van het Kennispartnerprogramma van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (O&O-fonds).