0

Water verbindt en onthaast

Lees de blog "Water verbindt en onthaast" - over groen en water in de stad, door Lucy Bathgate, inwoonster van Tilburg.

Door Lucy Bathgate, inwoonster van Tilburg

Ik ben al jaren een betrokken inwoner van Tilburg, zowel privé als beroepsmatig. Voor mijn werk houd ik me bezig met het bevorderen van de economie van de stad, en dan vooral het Midden- en Kleinbedrijf. Door de positie van de lokale ondernemers te versterken is Tilburg minder conjunctuurgevoelig geworden, en dat hebben we nodig hebben in deze crisistijd. Maar wat de stad ook waardevoller zal maken, en daar richt ik me met een aantal stadsgenoten op, is water. 

Water brengt leven in de stad, en zorgt tegelijk voor ontspanning en onthaasting. Water verbindt, en het is mijn droom om de rol van water en groen in deze en andere steden te vergroten.  Ik heb mijn droom al kunnen verwoorden in het droomboek, dat vorig jaar aan de Koning werd aangeboden, daarvoor heb ik de website www.lichtopdestad.com.. Dit is een ontmoetingsplaats voor mensen die met andere ogen naar de stad willen kijken en daar verhalen over willen vertellen.  

35 beken

Nu moet u weten dat Tilburg op dit gebied een heel andere traditie heeft. Zoals de historicus Rob van Putten heeft onderzocht, liepen er oorspronkelijk 35 beken door de stad, maar al in de jaren ‘20 van de vorige eeuw zijn in al die beekbeddingen riolen aangelegd. De stad wilde het water via de riolen zo snel mogelijk de stad uit hebben en het daarbuiten zuiveren. Een typische ingenieursaanpak. 

Maar daarmee is wel het water uit de stad verdwenen, en waar ik me sterk voor maak is het water weer te laten terugkeren in het stadsbeeld. Hoorbaar en zichtbaar en aangesloten op de natuurlijke kringloop van al het water, wat met elkaar samenhangt. En nu er grote ontwikkelingen in Tilburg plaatsvinden, zoals de herinrichting van de spoorzone, kunnen we die kansen grijpen.

Zo heb ik onlangs al gesproken met de Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol, die betrokken is bij de bouw van de nieuwe wijk Clarissenhof vlakbij het station. De wijk bestaat uit ca 400 woningen en biedt ook ruimte aan wat bedrijvigheid. Zij zag onmiddellijk het belang om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en door de wijk te voeren in smalle goten, zoals in Moorse architectuur en die op te nemen in het stedenbouwkundig ontwerp. Zoals in alle culturen waar water schaars en dierbaar is. En bovendien, je kunt het aan elke makelaar vragen, een woning bij het water is 20 tot 40 % meer waard dan een woning zonder water. Water in de stad heeft dus ook een economisch belang.

En onlangs hoorde ik een interview van Gert Brunink door Godelieve Engbertsen (de huidige en de vorige nachtburgemeester van Tilburg) met elkaar in gesprek over het Midpoint Social Innovation Centre, over maatschappelijk verantwoord ondernemen, over verduurzaming en kansen voor en de waarde van natuur en levend water in de stad, over de spoorzone in Tilburg, over samenwerking en gelijkwaardigheid. terwijl ze vertellen zie je de nieuwe stad ontstaan.

Hokjes doorbreken

Maar om je dromen te realiseren is ook actie nodig. We willen met dit burgerinitiatief de verbinding aangaan met de professionele wereld op het gebied van stedelijke ontwikkeling, groen en water. Want het gaat om meer dan water alleen: ook groen, biodiversiteit, recreatie, stadslandbouw, klimaatverandering: het zijn allemaal zaken die spelen in de steden. Al die zaken komen samen in knelpunten- en risicokaarten die we via het SBRCURnet project Kansen voor groen en water bij stedelijke ontwikkeling per stad of stadsdeel willen opstellen. Die moeten uiteindelijk uitmonden in kansenkaarten voor water en groen in de stad. We zien nu al dat mensen en lokale organisaties, zoals voor stadslandbouw enthousiast worden. We willen met dit initiatief ook de hokjes rond gevestigde organisaties en disciplines doorbreken en de projectleiders bij stedelijke vernieuwing handvaten aanreiken voor realisatie.

Toolkit uitrollen

Het is heel mooi dat SBRCURnet wil zorgen voor de input van deskundigen uit de vakwereld bij ons initiatief, en dat zij de toolkit met kansenkaarten wil uitrollen in meer gemeenten. Met elkaar werken we nu aan de voorbereiding van vier bijeenkomsten waarin we het idee van knelpunten, risico- en kansenkaarten verder zullen uitwerken. Wie zich aangesproken voelt kan contact opnemen met mij of met Ger Vergeer van SBRCURnet.

Pilots gezocht!

PS 1: SBRCURnet zoekt momenteel nog naar pilots in andere steden. Dus u kunt zich nog bij ons aanmelden!

PS 2: Meer weten over SBRCURnet projecten voor groen en water in de stad? Lees dan ook eens de blog van Geert-Jan Verkade over het project WATERgraafsmeer.