0

Woningcorporatie SSW gaat voor een Nul-Op-de-Meter renovatie

Lees de blog " Woningcorporatie SSW gaat voor een Nul-Op-de-Meter renovatie" door Sven Boekhout, SBRCURnet.

Door Sven Boekhout, SBRCURnet

Corporaties staan voor een aantal flinke uitdagingen. Veel corporaties staan onder financiële druk, terwijl de economie blijft kwakkelen. Tegelijk is in stedelijke gebieden de vraag naar sociale woningen groter dan het aanbod. En dan kampen corporaties veelal ook nog met een verouderd woningbezit en overwegen ze grootschalige energetische renovaties. 

SSW legt de lat hoog

Deze uitdagingen zijn Woningcorporatie SSW uit Bilthoven niet vreemd. Twee naast elkaar gelegen woongebouwen van de organisatie bevinden zich in de fase van geplande einde exploitatieperiode. Het ene complex stamt uit de jaren ’60 en het andere uit de jaren ’70. Beide zijn dus toe aan een grondige renovatiebeurt.

Wat doe je als je bestaande woningbezit aan het einde van zijn exploitatieperiode is? SSW legt de lat meteen hoog: een Nul-Op-de-Meter renovatie (NOM). Een ambitieuze doelstelling! Zeker als je je realiseert dat er nog geen referenties zijn van gestapelde woningbouw die gerenoveerd zijn naar NOM. Bovendien gaat het hier niet om één, maar om twee complexen van verschillende architectuur.

Wat is Nul-Op-de-Meter?

“Bij een nul-op-de-meter-woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen”, aldus Infoblad 452 Defenities Nul-Op-De-Meter.

SSW heeft al ervaring met het renoveren van woningen tot op het niveau van label A. Daarnaast heeft de corporatie ruime ervaring met de traditionele vormen van aanbesteden. De kosten en het proces voor een label A-renovatie kan de organisatie dus goed inschatten. De investering die SSW voor beide complexen moet doen, blijft echter aanzienlijk, zeker in deze tijd.  

Kwaliteit op lange termijn

Bij een NOM-renovatie wordt de uitvraag ingericht op basis van functionele prestaties en wordt de opgave benaderd vanuit Total Cost of Ownership (TCO). TCO is essentieel om prestaties op de lange termijn te kunnen beoordelen. Je rekent de onderhoudskosten van de verschillende bouwkundige oplossingen mee bij je investeringsbeslissing, waardoor er ruimte kan ontstaan voor de toepassing van materialen die in aanleg misschien meer kosten, maar op termijn minder onderhoud vragen en/of langer meegaan en dus duurzamer zijn. 

Het biedt bovendien de mogelijkheid de aanbieder niet alleen verantwoordelijk te maken voor het opgeleverde resultaat, maar ook voor de kwaliteit van het complex over meerdere jaren. Het biedt de aanbieder de gelegenheid een voorstel te doen waarmee hij die prestaties durft te garanderen. Daarnaast biedt TCO aanbieders een stukje continuïteit voor de onderneming. 

Business case Energiesprong

Ook de business case van NOM ziet er ten aanzien van een label A-renovatie anders uit. In het Kennispartnerproject Energiesprong  verkennen we onder meer hoe deze zich verhoudt tot de business case van een label A-renovatie. Daarnaast kijken we of en hoe SSW het meerjarig onderhoud mee kan nemen bij de uitvraag (TCO) en ondersteunen we de corporatie bij het opstellen van een uitvraag op basis van functionele prestaties. 

Gratis kennis over Nul-Op-De-Meter

Meer weten? In samenwerking met de Energiesprong biedt SBRCURnet de volgende gratis kennispapers aan over Nul-Op-De-Meter: