0

Wordt het er straks nou (on)veiliger op?

Lees de blog "Wordt het er straks nou (on)veiliger op?" door Hajé van Egmond, Instituut voor Bouwkwaliteit.

Door Hajé van Egmond, Instituut voor Bouwkwaliteit

Je kan geen blad openslaan of nieuwsbrief openen zonder geconfronteerd te worden met private kwaliteitsborging. En in bijna alle gevallen betreft het dan een mening van iemand die zegt dat het allemaal een stuk slechter en onveiliger gaat worden. En waarom? Omdat dat nu ook al zo is en als de gemeente stopt met controleren wordt het helemaal een zooitje. Een discussie vol aannamen, vooroordelen en wantrouwen. Laat ik in dat veld eens een poging doen om als volstrekt niet onpartijdig persoon een schets te geven van wat er straks echt gaat veranderen. 

Wat verandert er straks voor de brandveiligheid?

Wie de conceptwet gelezen heeft zal zeggen: bar weinig! De gemeente toetst niet meer van te voren of je bouwplan aan de regels voldoet. Je moet daar zelf voor zorgen. En je mag niet zelf weten hoe je daarvoor gaat zorgen maar dat moet via een door het rijk goedgekeurde werkwijze. En achteraf moet je een verklaring overleggen dat het klopt wat je hebt laten bouwen. Voor zover dat wat verandert. Wat blijft is dat je moet voldoen aan het Bouwbesluit en dat het bevoegd gezag toeziet op de naleving van de bestaande bouw. De vergunning en de melding brandveilig gebruik blijven bestaan en het niveau van de voorschriften is ongewijzigd.

De vraag die we dus moeten beantwoorden is: wordt het (on)veiliger als de gemeente niet meer vooraf een bouwplan beoordeelt?

De bouw kan dit helemaal niet!

U praat vast wel eens met collega’s over de bouw. En net als ik noemt u dan de ongelofelijk stomme voorbeelden en de bijna-missers. Een website als Bouwwereld heeft pagina’s vol van dit soort leedvermaak (Het grote Bouwfoutenboek, een aanrader!). En als we het over successen hebben dan gaat het over het uiterlijk, de architectuur. Nooit hebben we het eens over een prachtig geplaatste brandscheiding of dat woongebouw voor studenten dat – zonder dat het moet! – deurdrangers heeft en brandwerende wooneenheden. Misschien moeten we elkaar de goede voorbeelden gaan vertellen. Want neem van mij aan: er gaat heel veel meer goed dan dat er fout gaat. En om u het gras voor de voeten weg te maaien: dat komt ook door de inspanning van de toezichthouder. Maar de voorbeelden waar de bouw het zelf kan zijn gelukkig legio.

Aansprakelijkheid moet beter geregeld worden!

Iedereen is aansprakelijk voor zijn eigen fouten. Tenzij je ermee bent weggekomen en het gebouw is opgeleverd! Ik chargeer. Maar toch leidt de huidige aansprakelijkheidsregeling feitelijk tot wegkijken. Alles waarvan ik niet heb kunnen zien dat het fout is, is in ieder geval niet mijn verantwoordelijkheid (nog zo’n aanrader, Google eens op ‘not my job’). De nieuwe regeling voor verborgen gebreken in combinatie met de verplichte verklaring dat het bouwwerk aan de regels voldoet bij oplevering zullen hier hopelijk verandering in brengen. Je wil als aannemer straks weten wat je onderaannemers wel of niet goed gedaan hebben. En als kwaliteitsborger wil je van de puien-leverancier de verzekering dat die pui er goed en voldoende brandwerend bij staat. Niet wegkijken maar een goede aansprakelijkheidsketen.

Wordt het er nou wel of niet onveiliger op?

Uiteindelijk zal de nieuwe wetgeving er toe leiden dat je niet langer weg kunt komen met je ding doen en hard weglopen. Een leverancier van een brandmeldinstallatie zal zeker willen weten dat zijn installatie op een juiste wijze is geplaatst. En andersom zal ik van de leverancier van een brandscheiding willen horen hoe ik die goed moet plaatsen voordat ik er mee aan de gang ga. Beide gevallen zijn gedreven door vermindering van aansprakelijkheid als het misgaat. En dat zal uiteindelijk de positieve prikkel worden om meer kwaliteit te leveren. Van de andere kant zie je ook nu al leveranciers die montagebedrijven opleiden hoe met hun producten om te gaan. Trainingen, kwaliteitscontrole en certificaten bij oplevering. Bewijslast dat je het goed gedaan hebt en daarmee ook de kans dat het daadwerkelijk beter is.

Ben ik te optimistisch?

Ben ik te optimistisch? Vast wel! Of ik weiger te accepteren dat ik de gemeente bij moet betalen omdat mijn aannemer me anders geen brandveilig gebouw levert. En natuurlijk moet er worden toegezien op het uiteindelijke resultaat. Maar dat moet die bouwer dan maar zelf regelen, daar zou je geen gemeente voor nodig moeten hebben.

Uiteindelijk zullen we de vraag of het wel of niet veiliger is geworden en waardoor dat dan komt waarschijnlijk nooit in z’n geheel kunnen beantwoorden. Oorzaak – gevolg is een complexe zaak, zoals ook Urbanus al wist 

foto: Bouwwereld.nl


Urbanus: 'Awel boer, waarom strooit gij geel poeier op uw veld?'

Boer: 'Dat is om de olifanten weg te houden'.

Urbanus: 'Maar hier zitten toch helemaal geen olifanten?'

Boer: 'Goe poeier hé, goe poeier!'

Kent u Urbanus niet? Cabaretier uit België. Dat land waar geen bouwtoezicht is en ze je vreemd aankijken als je aan de overheid gaat vragen of je bouwplan aan de regels voldoet.