0

Bouwregelgeving

Publicaties

Begaanbaarheid_van_bouwterreinen_3d_cover-1490283850

Begaanbaarheid van bouwterreinen - CRW 689.17

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines

Ieder jaar vallen er tijdens bouwwerkzaamheden funderingsmachines om of zakken onverwacht weg. Het aantal gevallen is zodanig dat er geen sprake meer is van enkele incidenten. Vanuit de verantwoordelijkheid van iedere bij een bouwproject betrokken partij dient daarom het aantal ongevallen met fun...

Jaar: 2017

Alle publicaties tonen » Verbergen »

Infobladen

463_thumb-1422538806

Beheersbaarheid van brand en rook bij brandwerende doorvoeringen - 463

Voor het vaststellen van de juiste eisen aan de brand- of rookwerendheid van een wand of vloer met doorvoeringen dient een bouwwerk in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten te worden onderverdeeld en moet bekend zijn welke ruimten als beschermde en extra beschermde vluchtroute zijn aangemerkt. Op basis daarvan kan de hoogte en de richting van de brandwerendheid worden bepaald. Veel doorvoeringen zijn in de praktijk aanwezig in schachtwanden en meterruimten. Bij schachten is vaak onduidelijk of de brandwerendheidseis alleen van binnen naar buiten of ook van buiten naar binnen geldt.

Alle infobladen tonen » Verbergen »

Blogs

Alle Blogs tonen » Verbergen »