0

Funderingen

Funderingen vormen letterlijk de basis voor elk bouwwerk. Daarbij hoeft het niet te gaan om paalfunderingen: ook funderingen ‘op staal’, dus zonder palen, moeten worden ontworpen. Er is een veelheid aan paalsystemen op de markt, met elk een specifiek toepassingsgebied. Daarbij kunnen palen ook op trek worden belast, zoals bij grondkerende constructies en onder onderwaterbetonvloeren.

Voor de dimensionering van al die systemen is een grondige geotechnische kennis nodig, want de interactie tussen fundering en grond is een complexe zaak.

Op het gebied van paalfunderingen van beton of hout, ook voor het herstel daarvan, heeft SBRCURnet de specifieke kennisproducten die nodig zijn voor ontwerp en uitvoering. Die publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de bouwpraktijk, waaronder de betreffende brancheverenigingen (www.nvaf.nl en www.f3o.nl).

Fred Jonker
Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem

Telefoon: 015 - 303 05 15

Publicaties

Richtlijn_paalmatrassystemen_2016_3d_cover-1468575410
 95,00

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen - 699.16

Herziening CUR-rapport 226

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen...

Jaar: 2016

Alle publicaties tonen » Verbergen »

Infobladen

Alle infobladen tonen » Verbergen »