0

Funderingen

Funderingen vormen letterlijk de basis voor elk bouwwerk. Daarbij hoeft het niet te gaan om paalfunderingen: ook funderingen ‘op staal’, dus zonder palen, moeten worden ontworpen. Er is een veelheid aan paalsystemen op de markt, met elk een specifiek toepassingsgebied. Daarbij kunnen palen ook op trek worden belast, zoals bij grondkerende constructies en onder onderwaterbetonvloeren.

Voor de dimensionering van al die systemen is een grondige geotechnische kennis nodig, want de interactie tussen fundering en grond is een complexe zaak.

Op het gebied van paalfunderingen van beton of hout, ook voor het herstel daarvan, heeft SBRCURnet de specifieke kennisproducten die nodig zijn voor ontwerp en uitvoering. Die publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de bouwpraktijk, waaronder de betreffende brancheverenigingen (www.nvaf.nl en www.f3o.nl).

Fred Jonker
Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem

Telefoon: 015 - 303 05 15

Agenda

Alle bijeenkomsten tonen » Verbergen »

Publicaties

Vervormingsgedrag_van_funderingen_op_staal_3d_cover-1478019360
 95,00

Handreiking Vervormingsgedrag van funderingen op staal - 664.16

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen ‘op staal’ en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen g...

Jaar: 2016

Alle publicaties tonen » Verbergen »

Infobladen

Alle infobladen tonen » Verbergen »