0

Geotechniek

De bodem waarop we wonen, werken en recreëren, vormt letterlijk de basis onder onze voeten. De bodem zorgt voor de fundering van steeds hogere bouwwerken en vormt ook de drager van onze infrastructuur. Een toenemende schaarste aan ruimte maakt het noodzakelijk om ook in gebieden met slappe bodem te bouwen en wegen aan te leggen.

Kennis en ervaring, aangevuld met innovatieve ontwikkelingen zijn nodig om daarin de juiste antwoorden te genereren en betrokkenen te ondersteunen bij meer integraal denken en werken.

SBRCURnet zorgt voor actuele en bruikbare kennis, voor alle betrokkenen in het werkveld. Omdat onze kennisproducten samen met de praktijk worden opgesteld, voorzien deze in een behoefte en sluiten zij aan op actuele kennisvragen. 

Fred Jonker
Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem

Telefoon: 015 - 303 05 15

Draagvermogen van paalfunderingen

Artikel Geotechniek: Draagkracht van palen
Eurocode 7 en Nationale norm NEN 9997-1

Artikel Geotechniek: Bouwbesluit 2012 van kracht, NEN 9997-1 beschikbaar
CUR-commissie bezig met draagkracht van funderingspalen

On the possibility of simulating pile set-up in sand
by means of centrifuge model testing

M.Sc. Thesis

Werkdocument Verborgen Veiligheden
CUR-commissie C193 Draagvermogen van funderingspalen

Publicaties

Handboek_baggerspecie_in_geotextiele_tubes_3d_cover-1482510709

Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes - CRW 676.16

Het versneld ontwateren en toepassen in de praktijk

Het afgelopen decennium zijn wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd waarbij baggerspecie versneld is ontwaterd in geotextiele elementen. Bij diverse projecten is de zogenaamde baggertube direct ingezet als bouwelement. Bij andere projecten is het geotextiel verwijderd en is de baggerspecie ve...

Jaar: 2017

Alle publicaties tonen » Verbergen »

Blogs

Alle Blogs tonen » Verbergen »