0
DTS® dorpel, naar buiten draaiende deur

DTS® dorpel, naar buiten draaiende deur

Detailnummer P.352.0.1.02.DTS
Titel DTS® dorpel, naar buiten draaiende deur
Datum 01-09-2008
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail DTS® dorpel, naar buiten draaiende deur

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
deur 3,40 29,9 deur 3,40 29,9

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,050 13,69 0,76 0,05 0,15

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Ga na of de kierdichting van de onderdorpel voldoende geluidswerend is, wanneer de geluidswering van de gevel meer dan 20 dB(A) moet zijn. Voor ≥ 28 dB(A) kan een portaal (extra scheidingsconstructie) nodig zijn.
 • Schrijf de correcte dynamische stijfheid van het isolatiemateriaal voor. De dynamische stijfheid van de verende laag bepaalt in grote mate de geluidsisolatie (zie voor verdere info hoofdstuk 2 uitgangspunten, SBR-uitgave 485 en de NPR 5070). Behalve een verend opgelegde dekvloer kan ook volstaan worden met een massieve vloer (gietbouw: ≥ 750 kg/m², stapelbouw: ≥ 800 kg/m²).
 • Schrijf de juiste dikte van de dekvloer voor. Voor de variabelen raadpleeg hoofdstuk 2.
 • Schrijf bij voorkeur een zelfverdichtende dekvloer voor (bijv. calciumsulfaat). Indien gekozen wordt voor een 'gesmeerde' vloer is een grotere dikte nodig. Raadpleeg SBR 485.
 • Geef een strook minerale wol aan ter plaatse van de woningscheidende vloerranden en bouwmuren. Dit beperkt de geluidsoverdracht en branddoorslag.
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen een correct uitgewerkte waterdichte laag aan boven geveldoorbrekingen (o.a. kozijnen). De aandachtspunten zijn opgenomen in de begrippenlijst.
 • Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook de KVT (katern 16).
 • Bereken de consequenties van een sterk geventileerde spouw.
 • Schrijf in verband met de gewenste luchtdichtheid (zie ook de EPC-berekening) goed knevelende 2- en 3-puntssluitingen voor.
 • Ontwerp een luchtdichte doorvoer voor de bediening van de zonwering.
 • Voorkomen teveel watertoevoer door de ‘kopzijde’ van de beplating dicht te zetten met gecontramalde metalen afdichting of polyetheenband.

Uitvoering

 • Breng de folie zorgvuldig aan, plak de naden af. Voorkomen moet worden dat de anhydriet dekvloer contact maakt met de constructievloer.
 • Beëindig waterdichte lagen boven kozijnen met een kopschot (minimaal 20 mm hoog) of laat deze laag aan beide zijden 100 mm voorbij de dagmaat doorsteken.
 • Bescherm prefab-beton tijdens de uitvoeringsfase.
 • Breng EPS-, minerale wol- of foam-stroken tussen dekvloer en bouwmuren / dorpels met een breedte-overmaat aan en snijd de overmaat van deze stroken na het aanbrengen van de dekvloer af.
 • Indien verend opgelegde dekvloeren worden toegepast, dienen de doorvoeren zorgvuldig vrijgehouden te worden van de deklaag.
 • De waterdichte laag boven kozijnen in de breedte uitvoeren uit één stuk (indien folie: met kunststof hoek). Zet de waterdichte laag vast met een knelstrip. Afkitten is niet nodig, behalve bij betonnen binnenspouwbladen. De waterdichte laag 15 mm omslaan op het kozijn (conform NPR 2652). Indien de gebruikelijke negge van 50 tot 75 mm wordt aangehouden, kan lood in de lengte uit één stuk worden gemaakt (dan ontbreekt zonbelasting).
 • Vanwege de toegankelijkheid wordt de onderdorpel zeer laag gesteld. Formeer een gesloten bak (tegen de stijl van het kozijn) en kit de verticale naad tussen kozijn en betonopstand af.
 • Breng de vereiste ventilatieopeningen voor de ventilatie achter plaatmaterialen (en gevelbetimmeringen) conform de verwerkingsvoorschriften aan.
 • De stroken isolatie tussen elementen strak aanbrengen. Door luchttransport (convectie) kan de isolatiewaarde sterk teruglopen en ontstaat een lage f-factor (koudebrug).
 • Breng EPS-, minerale wol- of foam-strook kort voor het aanbrengen van de dekvloer aan om beschadiging te voorkomen.

Voorbereiding

 • Bestel in verband met optredende toleranties EPS-, minerale wol- of foam-stroken met een overmaat.
 • Bestel een klemstrip voor het vastzetten van de waterdichte laag. Extra achterhout is gezien de stijlafstand niet nodig.
 • Houd rekening met de ongebruikelijke werkvolgorde (houten binnenspouwblad - prefab balkon/galerijplaat - houten binnenspouwblad) van de betreffende aansluiting. Het plaatsen van het aangegeven binnenspouwblad vraagt speciaal hijsgereedschap.