0
entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel

entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel

Detailnummer P.364.0.0.01.DTS
Titel entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel
Datum 01-09-2008
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
deur 3,40 29,9 deur 3,40 29,9

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,098 15,86 0,88 0,05 0,15

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Geef voor voldoende regenwerendheid een waterafvoer aan, zodanig dat doorslaand water niet op een begaanbare vloer terechtkomt.
 • Geef in verband met de toegankelijkheid opstanden aan van maximaal 20 mm boven het niveau van de afgewerkte vloer. Geef dit niveau op tekening aan en zie erop toe dat de vloerafwerking bij de ingebruikneming van het gebouw aanwezig is. Deze vloerafwerking is een onderdeel van de bouwaanvraag en dus een onderdeel van het gebouw.
 • Bereken ter beperking van de isolatiedikte de equivalente warmteweerstand ter plaatse van de scheidingsconstructie tussen een woning en een aangrenzende, onderwarmde, niet sterk geventileerde ruimte (bijv. trappenhuis). De berekening conform NEN 1068.
 • Geef bij voorkeur de luchtdichting in een 'aanslag' en in één vlak aan. Verschuiven tijdens de montage en onderbroken dichtingen worden hiermee voorkomen. Bereken de voegafmetingen in relatie met het gewenste dichtingsmateriaal.
 • Schrijf in verband met de gewenste luchtdichtheid (zie ook de EPC-berekening) goed knevelende 2- en 3-puntssluitingen voor.
 • Voorkomen teveel watertoevoer door de ‘kopzijde’ van de beplating dicht te zetten met gecontramalde metalen afdichting of polyetheenband.

Uitvoering

 • Bescherm prefab-beton tijdens de uitvoeringsfase.
 • Vanwege de toegankelijkheid wordt de onderdorpel zeer laag gesteld. Formeer een gesloten bak (tegen de stijl van het kozijn) en kit de verticale naad tussen kozijn en betonopstand af.
 • Ga na, voordat de kitvoeg tussen kozijn en galerij wordt aangebracht, of de goot in de betonnen galerijplaat schoon is. Zorg voor voldoende ruimte (>= 8 mm) tussen kozijn en galerij om een goed functionerende kitvoeg aan te kunnen brengen.
 • Voorkom onvoldoende luchtdichting en tocht door het hang- en sluitwerk goed knevelend (denk aan de bedienbaarheid) af te stellen.
 • Beëindig waterdichte lagen boven kozijnen met een kopschot (minimaal 20 mm hoog) of laat deze laag aan beide zijden 100 mm voorbij de dagmaat doorsteken.

Voorbereiding

 • Bestel prefab betonnen consoles met een opgezette rand ter plaatse van de vloer. De kans op lekkages wordt daardoor minder.