0
koud dak, isolatie in dakconstructie, Foamglas Perinsul

koud dak, isolatie in dakconstructie, Foamglas Perinsul

Detailnummer P.V.435.0.3.02.FG
Titel koud dak, isolatie in dakconstructie, Foamglas Perinsul
Datum 01-10-2015
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype houten vloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail koud dak, isolatie in dakconstructie, Foamglas Perinsul

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 6,0 gevel 1,34

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Schrijf voldoende afschot voor en bereken de isolatiedikte conform NEN 1068.
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen bij opgaand werk een correct uitgevoerde waterdichte laag aan. De aandachtspunten zijn opgenomen in de begrippenlijst.
 • Ga bij constructies die doorgaand zijn tussen buiten en binnen na of een koudebrugonderbreking noodzakelijk is of dat volstaan kan worden met beperking van het aanstortvlak. Bij staalconstructies is meestal een koudebrugonderbreking nodig.
 • Een koud dak is kritisch. Schrijf een correct aangebrachte dampremmende laag voor (extra zekerheid geeft een drogende dampremmende folie)
 • Schrijf voor dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet groter mogen zijn dan 10 mm (voorkomen toetreding ongedierte). Aandachtspunten: dakvoet, nok, hoekkeper, kilgoten, open stootvoegen.
 • Schrijf endoscopisch onderzoek voor voordat met (over) het na-isoleren van de spouw wordt begonnen (beslist).
 • Met een infraroodmeting kan achteraf gecontroleerd worden of de isolatie overal en volledig is aangebracht.

Uitvoering

 • Breng de isolatie klemmend aan tussen de vloerbalken.
 • Maak bij waterdichte lagen de onderlinge verbindingen zorgvuldig waterdicht. Loodstroken max. 1500 mm breed in verband met vermijden scheurvorming. Overige aandachtspunten zie begrippenlijst.
 • Breng de dampremmende laag zorgvuldig aan. Overlappen, nietgaten, beëindigingen, doorvoeringen afplakken of afkitten.
 • Voorkom vochtinsluiting in het vloerdak tijdens de uitvoeringsfase.
 • Dicht de voeg boven de waterdichte laag in het metselwerk niet af met voegspecie, maar strijk deze voeg door of breng een kitvoeg aan. Laat de open stootvoeg vrij tot op de waterdichte laag.
 • Breng open stootvoegen aan (h.o.h. 1,0 m) voor waterafvoer. Aanbevolen plaatsen: direct op waterdichte lagen, direct op de fundering.

Voorbereiding

 • Vraag in verband met de brandveiligheid tegen bezwijken de juiste materiaalspecificatie op.
 • Vraag controlerapporten van de applicateur na-isolatie.
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.