0
nieuw dakbeschot, bouwrups

nieuw dakbeschot, bouwrups

Detailnummer P.R.404.0.0.01.BR
Titel nieuw dakbeschot, bouwrups
Datum 01-03-2010
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail nieuw dakbeschot, bouwrups

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 2,50 35,0 dak 2,50 35,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,103 16,43 0,91 0,20

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef ter voorkoming van luchtstroming (convectie) door de naden tussen de kopse kanten van de dakelementen in de nok de Nokrups aan.
  • Geef in verband met Arbo voorzieningen aan waarmee inspectie en onderhoud op daken veilig uitgevoerd kan worden. Zie ook AI-blad 15.

Uitvoering

  • Breng de bovenste panlat op de juiste maat aan om voldoende overlap tussen vorst en bovenste pan te bewerkstelligen.
  • Leg de nokvorsten van de heersende windrichting af (d.w.z. daartegenin dekken).

Voorbereiding