0
Greenpark_websitesbr_thumb_large-1422537143
mei.
15
Datum15 mei 2012 - 12 juni 2012
LocatieNederland

BouwLokalen 'Groen Bouwen'

Groen bouwen is van groot belang voor de leefbaarheid en de economie op langere termijn. Maar wat komt er allemaal bij kijken?

Deze serie BouwLokalen zoomt in op het belang van groen bouwen en de rol van de bouw in relatie tot biodiversiteit. Bouwen verstoort per definitie de natuurlijke omgeving. Maar als je dan toch bouwt, dan kun je ook iets betekenen voor de flora en fauna. Gebouwen zijn immers onderdeel van het leefgebied van planten en dieren. Voor sommige diersoorten is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden uit de vogelwereld zijn de gierzwaluw en de huismus. Het is belangrijk om deze stadsbewoners en hun behoeftes dus niet over het hoofd te zien! Gelukkig zijn hier tegenwoordig talrijke goede beschermingsmaatregelen voor, zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners.

Wanneer men spreekt over groen bouwen mag ook de waarde van stedelijk groen niet vergeten worden. Het heeft een culturele waarde, geeft identiteit aan een bepaalde plaats, heeft een economische waarde, een gebruikswaarde voor recreatie en een belangrijke waarde voor de volksgezondheid.

Daarnaast wordt tijdens deze serie ingegaan op de mogelijkheden om door middel van groene toepassingen bouwprojecten bestendig te maken voor klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken.

Innovatiestick
Na afloop van de BouwLokalen-bijeenkomst ontvangt u een innovatiestick met relevante informatie.

Klik hier voor meer informatie.

Kijk in de agenda wanneer BouwLokalen bij u in de buurt is en schrijf in.

Agenda

  • 15 mei 2012 – Bergen op Zoom
  • 22 mei 2012 – Nieuwegein
  • 23 mei 2012 – Veldhoven
  • 24 mei 2012 – Heerenveen
  • 29 mei 2012 – Den Haag
  • 30 mei 2012 – Doetinchem
  • 5 juni 2012 – Almelo
  • 6 juni 2012 – Heerhugowaard
  • 7 juni 2012 – Dordrecht
  • 12 juni 2012 – Nuth

In samenwerking met:

15.30-16.00 uur Ontvangst met koffie/thee
16:00-16:05 uur Welkomstwoord SBR
16:05-16:45 uur Inleiding Groen Bouwen, door Jip Louwe Kooijmans – Vogelbescherming Nederland
16.45-17.00 uur Pauze
17:00-17:45 uur Best practice Praktijkvoorbeelden door ondernemers
17:45-18:00 uur Discussie en vragen
18:00 uur Afsluiting en BouwLokalencafé

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.