0
Nachtfoto_thumb_large-1422538802
jan.
27
DatumDinsdag 27 januari 2015, 13:30 - 17:45 uur
LocatieTillemakade 99, RotterdamDrijvend Paviljoen Tillemakade 99 3072 AX ROTTERDAM
Prijsgratis0.0

CLICKNL | BE - Energy

Met de gebruiker naar een energieneutraal 2020

Het moet anders. De overheid wil duurzame energie stimuleren en innovatie van duurzame energietechnieken bevorderen. Doel is 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
Toch zijn de doelen lastig met de huidige aanpak. Het gaat niet alleen om het veranderen van het gebouw, maar de aanpak van een ander soort gebruik van de gebouwde omgeving. Hierbij spelen veel facetten een rol die weggelegd kan zijn voor ondernemende onderzoekers en nieuwsgierige creatievelingen. En daarnaast ligt een belangrijke taak ook bij de gebruiker. Maar hoe kunnen deze onderwerpen leiden tot concrete plannen en daadwerkelijk een energieneutraal 2020?
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het energiebeheer, van grootste schaal tot de gebruiker zelf. Daarnaast wordt gekeken naar vernieuwde mogelijkheden om met elkaar tot een nieuw future metropolis te komen.

Inspiratierondes

Tijdens deze dag zullen inspirerende sprekers door middel van korte pitches ingaan op het onderwerp. Daarna is er 7 minuten de ruimte om met elkaar hierover in discussie te gaan.

Per inspiratieronde zijn er 3 sessies, waar deelnemers de mogelijkheid hebben om ze alle 3 te bezoeken of met elkaar in gesprek te gaan in de foyer.

Doe inspiratie op, ga met elkaar in gesprek en laat je verassen door de creatieve mogelijkheden om met het energievraagstuk aan de slag te gaan.


Michelle Meurs
Michelle Meurs
Communicatieadviseur

Telefoon: 015 - 303 05 66

Drijvend Paviljoen van binnen

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van CLICKNL

Het Innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. CLICKNL|Built Environment verbindt de volgende disciplines: architectuur, interieurarchitectuur, stadontwerp, stedenbouw, ruimtelijke ordening, tuinontwerp, landschapsarchitectuur, gebouwd erfgoed en bouwtechnologisch ontwerpen, product ontwikkeling, project ontwikkeling.


CLICKNL

TijdProgramma
13.30 - 14.00Inloop
14.00 - 14.10Welkom en intro
door Hans Baggerman - Directeur Drijvend Paviljoen
klik hier voor de introductie!
14.10 - 14.30

Inspiratielezing
De successen van serious gaming in een andere sector.
door Jurriaan van Rijswijk - Voorzitter Games for health Europa
klik hier voor de presentatie!

Jurriaan van Rijswijk focust al lange tijd op de mogelijkheden van gedragsverandering bij mensen.
Als voorzitter van Games for health Europe, stimuleert hij serious gaming in de zorgsector.
Denk hierbij aan technieken voor operaties, rehabilitatie en gedragsveranderingen.
Er worden goede successen geboekt hiermee. Zoals gamende chirurgen die een
betere coördinatie ontwikkelen en blije patiënten door games die sneller genezen.
Met gaming kan je veel dingen veranderen!

14.30 - 15.15

Inspiratieronde 1 - Energiebeheer
(elke lezing wordt 3x gehouden)

1.  Gebruikers centraal
door Bas Hasselaar - SBRCURnet / ontwikkelaar eigen energieneutrale woning
klik hier voor de presentatie!

De rolverdeling tussen de gebruiker met een energieneutraal pand en de energieleveranciers veranderd.
Zij moeten met elkaar samenwerken als partner. Maar waar loop je tegenaan als je als
gebruiker ook je eigen energie opwekt. Bas Hasselaar bouwt zijn eigen energieneutrale woning en
vertelt zijn ervaring hiermee.

2.  Energieneutraal bouwen met de markt
door Irma Thijssen - RVO
klik hier voor de presentatie!

Energieneutrale scholen bouwen kan! RVO laat de voorbeelden zien. Wat zijn ervaringen van deze
koplopers met het bouwproces, de technieken, en de financiering. Wat is nodig voor succes?
“Het is elke dag feest om hier les te mogen geven”

3. Grootschalige verduurzaming
door André de Groot - Gemeente Rotterdam 
klik hier voor de presentatie!

Een goede samenwerking  tussen de regionale markt en gemeente is vaak van belang
bij grootschalige verduurzaming.Maar hoe start je zo een samenwerking en wat
kunnen de successen zijn? Versnelling010 is een goed voorbeeld hoe je dit met elkaar kan
bereiken en hoe deze samenwerking verloopt.

15.15 - 15.45Pauze en ontmoeting sprekers ronde 1
15.45 - 16.30

Inspiratieronde 2 - Innovatie
(elke lezing wordt 3x gehouden)

1.  Gamification - gedragsveranderingen door games
door Horst Streck - voorzitter Dutch Games Association en 'Gamefier'
Presentatie op verzoek verkrijgbaar, mail naar michelle.meurs@sbrcurnet.nl

Er wordt veel onderzoek gedaan naar en er is inmiddels al kennis over hoe de mens tot 
gedragsverandering kan komen door middel van serious games. 
Wat zijn hier de ervaringen mee en hoe kunnen we hiervan leren om nieuwe stappen te maken?

2.  Flexibel comfort -
door Martin Koppenhol - Manager New Business Development VBI
klik hier voor de presentatie!
klik hier voor het filmpje!

De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving.
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en de functionaliteit van gebouwen.
Kan je in een woning tot op hoge leeftijd blijven wonen, bijvoorbeeld?
Wat als het nieuwe werken straks aan vernieuwing toe is?
Hoe maak je van een kantoortuin dan weer een inspirerende werkplek?

3. Streamer: Energiereducering ziekenhuizen
door Martjan den Hoed - Architect De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
klik hier voor de presentatie!

Zorgvastgoed verbruikt veel energie. De EU prioriteert dit probleem en er wordt sinds 2013 onderzoek 
gedaan naar het energieverbruik en CO2 uitstoot onder ziekenhuizen.
Hieruit blijkt dat het 2,5 maal zoveel verbruikt dan kantoorgebouwen. Hoe kan dit anders? 
Onder andere Nederlandse partners werken samen om hier een oplossing voor te zoeken.

16.30 - 17.00Een energieneutraal 2020? Het kan makkelijk!
door Christoph Maria Ravesloot - Professor Innovation Sustainable Building Information Modelling BIM, 
Rotterdam University of Applied Science, Professor Innovation modelling Renewable Energy, 
Inholland University of Applied Science Alkmaar
 
klik hier voor de presentatie!
 17.00 - 17.45Borrel en napraten met sprekers en mogelijkheid tot rondleiding Drijvend Paviljoen


Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.