0
dec.
4
DatumDonderdag 4 december 2014, 16:00 - 20:00 uur
LocatieZutphenseweg 6, DeventerVoormalige Essent kantoor Zutphenseweg 6 in Deventer
PrijsGratis deelname

Startbijeenkomst: Netwerk Duurzaam Renoveren

Het overgrote deel van de woningen in Nederland is gebouwd voor 1980. Deze woningen zijn bij bouw niet geïsoleerd. Hierdoor lekt een groot deel van de warmte gewoon uit de woning weg. Een ongewenste situatie voor zowel de woningeigenaar (kou, tocht, vocht, onnodige hoge rekening, slechte verkoopbaarheid/ verhuurbaarheid) als de samenleving (klimaatdoelstellingen, uitstoot CO2). Het ‘bij de tijd brengen’ / energetisch renoveren van de woningen kost per woning tussen de 15 en 40 duizend euro. In totaal 180 miljard euro. Een geweldige kans voor bedrijven/ werkgelegenheid natuurlijk.

Bij elkaar brengen kennis en ervaringen 

Op het gebied van duurzaam renoveren van woningen en andere gebouwen gebeurt er veel op dit moment. Op veel plaatsen worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld, allemaal gericht op het raken en ontzorgen van de woningeigenaar. Vaak weet men van elkaar echter niet goed wat waar wordt ontwikkeld. En kan men dus ook niet leren van elkaar, of samenwerking zoeken. Complexe regelgeving en lastig te financieren projecten versterken dit. Dit alles staat tempoversnelling en opschaling in de weg.

De samenwerkende partners in het Europese project Livinggreen, met SBRCURnet als lead-partner, hebben daarom met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel het initiatief genomen om gericht op Oost Nederland een Netwerk Duurzaam Renoveren op te bouwen. 

Dit netwerk is enerzijds gericht op het tot ontwikkeling brengen van de markt van het duurzaam renoveren en het delen van kennis en ervaringen rond nieuw ontwikkelde producten en diensten waarom deze markt vraagt en anderzijds op het ontwikkelen van nieuwe en eigentijdse samenwerkingsvormen binnen (en vooral buiten) de sector.

Ook nieuwe partijen van harte welkom

Bij deze samenwerkingsvormen gaat het om samenwerking tussen alle bij duurzaam renoveren betrokken partijen. Dus ook de moderne consument, die zijn wensen en behoeften duidelijk anders kenbaar maakt dan in het verleden. Het netwerk richt zich dan ook expliciet op nieuwe partijen, denk hierbij aan ICT-toepassingen, energiecoöperaties, nieuwe financieringsconcepten, onderwijs, zorg. 

Zodat nieuwe, meer eigentijdse dienstverleningsconcepten ontstaan. Die leiden tot opschaling en dus het sneller bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling, maar ook meer kansen op omzet, werk en dus ook werkgelegenheid in stad en regio. Bent u zo’n partij die – relatief – nieuw is in de wereld van Duurzaam Renoveren? Of kent u hen? Dan nodigen we u/ hen bij deze van harte uit!  

Steun vanuit o.a. gemeente Deventer en provincie Overijssel

Het opzetten van het netwerk wordt van harte ondersteund door de gemeente Deventer en de provincie Overijssel en een aantal inspirerende voortrekkers zoals hierna in het programma genoemd. Mis deze kans op het worden van een speler op deze snelgroeiende markt niet en neem deel aan unieke kennisdeling en netwerkvorming en kom ook naar de bijeenkomst op 4 december. 

Waarom meedoen?

Als deelnemer aan deze Community of Practice (want dat is de vorm waarin het netwerk de komende tijd vorm krijgt) kunt u tevens gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten van Saxion. Ook kunnen de eerste 15 geïnteresseerden gebruik maken van een gratis marketingadvies. 

En uiteindelijk (maar daar heeft u vooral zelf invloed op) verschaft u zich de mogelijkheid tot omzetvergroting. Reden genoeg om u snel aan te melden.

De startbijeenkomst van het netwerk vindt plaats op een heel bijzondere locatie, namelijk in het voormalige Essent gebouw op het terrein rondom de voormalige gasfabriek van Deventer. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden!


15:30 - 16:00

Inloop met koffie/thee/water met speculaas.

16:00 - 16:30

Introductie

Livinggreen / SBRCURnet / Saxion Hogescholen Deventer – Huib Haccoû

Gemeente Deventer -  Flora van Houwelingen (concerndirecteur)

Provincie Overijssel  -  Freek Kranen (projectleider programma Nieuwe Energie)

Waarom deze bijeenkomst? Waarom CoP’s? Waarom deze partijen?

16:30 - 17:10

Inspiratie

Blok voor Blok – energieabonnement; nieuwe kansen - Marnix van Os.

De nieuwe kansen voor het vakmanschap -  Jeroen Kroeze, directeur Deventer Werktalent.

Vakmanschap voor duurzaam renoveren -  Frank Suurenbroek Saxion/Hogeschool A’dam.

Innovatie door georganiseerd toeval -  Ruud Kimenai Ondernemer.

Kunnen we snappen hoe de consument denkt? – Niels Götz marketingpsycholoog

17:10 - 17:30

Pauze waarin u uw vragen over presentaties kunt inleveren.

17:30 - 18:30

De deelnemers gaan in groepen uit elkaar en gaan met elkaar

in gesprek over de betekenis van het gepresenteerde en de vorming van

praktijkgemeenschappen o.l.v. een gespreksleider.

18:30 - 19:30

Een wandelend diner, met de praatjes bij de plaatjes uit de werksessies.

 19:30 - 20:00 Werk met werk maken door vorming van praktijk gemeenschappen

en nieuwe vormen van opdrachtverlening.

Conclusie en komende activiteiten.

Vanaf 20:00

Netwerken


Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.