0
Deventer-ziekenhuis-luchtfoto_160x160_thumb_large-1422537166
okt.
3
DatumDonderdag 3 oktober 2013, 09:00 - 17:00 uur
LocatieAmersfoortLeerhotel Het Klooster Daam Fockemalaan 10 3818 KG Amersfoort
PrijsGratis deelname0.0

De route naar energiezuinige ziekenhuizen

In ziekenhuizen is nog veel te besparen op energie en dus op kosten. De overheid heeft hierover bindende afspraken gemaakt met de sector. Welke mogelijkheden liggen er en hoe bereikt u uw besparingsdoelen? SBRCURnet organiseert een workshop met concrete, toepasbare informatie en inspirerende voorbeelden.

Lees hier het verslag en bekijk hier de presentaties van de workshop op 3 oktober.

Met het recent afgesloten Nationaal Energie Akkoord staat energiebesparing weer in het middelpunt van de belangstelling. Ook in ziekenhuizen zijn nog er veel mogelijkheden om op energie te besparen. De instellingen kunnen (en moeten) hiermee hun CO2-uitstoot reduceren en kosten besparen. TNO concludeerde enige tijd geleden dat instellingen nu al tot een half miljoen euro per jaar kunnen besparen op het verbruik van elektriciteit, gas en warmte. In de gezondheidszorg zijn al verschillende convenanten en meerjarenafspraken tot stand gekomen die een forse besparing op energie moeten opleveren. Dat zijn harde afspraken, die ziekenhuizen dwingen om actie te ondernemen. Maar hoe realiseer je die bezuinigingsdoelen, rekening houdend met de eisen vanuit de patiëntenzorg?

Uw besparingspotentieel
De workshop start met een korte presentatie van Ilse Schoenmakers. Zij maakt duidelijk wat het besparingspotentieel van academische ziekenhuizen is, op basis van haar onderzoek naar het energiemanagement bij deze instellingen.

Welke oplossingen kiest u?
Drie manieren om energiebesparingen tot stand te brengen komen aan bod tijdens de presentaties:

1. Het gebruik van het gebouw en de verschillende functiegebieden
- Rien Trouborst, DJGA architecten

Bij de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis worden substantiële energiebesparingen gerealiseerd. De zorg aan de patiënten was de basis voor het vaststellen van een functioneel en technisch Programma van Eisen. Het vaststellen van onderlinge relaties en verschillen bij de verschillende functiegebieden bleek hierbij essentieel.

2. Healing environment: hoe kunnen we onze installaties anders inrichten?
- Roberto Traversari. Dutch Centre for Health Assets TNO

Een ‘healing environment’ in een ziekenhuis biedt een combinatie van prettig (dag)licht, hoge luchtkwaliteit en thermisch comfort. Kunt u uw ziekenhuis daarop inrichten en tegelijkertijd het energiegebruik minimaliseren?

3. De inspirerende effecten van het passiefhuisconcept
- Andreas Nordhoff, IBN Passivhaus-Technik

Het passiefhuisconcept streeft een zeer hoge bouwkwaliteit na, met een focus op efficiënt energiegebruik. In Duitsland wordt dit concept voor het eerst toegepast op ziekenhuizen. Welke gevolgen heeft dit voor bouwkundige en installatietechnische aspecten?

Interactieve workshops
Deelnemers zijn zelf aan zet tijdens de interactieve workshop in het middagprogramma. De sprekers uit het ochtendprogramma zullen hun verhaal daarbij nader toelichten.

Bestemd voor
Deze workshop is onder andere bestemd voor facilitair managers, gebouwbeheerders, milieuadviseurs en beslissers uit de zorgsector.

Lees hier het verslag en bekijk hier de presentaties van de workshop op 3 oktober.

De drie oplossingsrichtingen die aan bod komen tijdens de presentaties van het ochtendprogramma zijn ’s middags het onderwerp van de interactieve workshops.

Lees hier het verslag en bekijk hieronder de presentaties van de workshop op 3 oktober.

09:00 – 09:30 Ontvangst deelnemers
09.30 – 09:40 Toelichting programma door dagvoorzitter
09:40 – 09:50 Bespreken van de verwachtingen van de deelnemers
09:50 – 10:15 Besparingspotentieel in ziekenhuizen – Door Ilse Schoenmakers, Valstar Simonis
10:15 – 10:45 :Functiegebieden en flexibiliteit – Door Rien Trouborst, De Jong Gortemaker Algra
10: 45 – 11:00 Koffiepauze
11:00 – 11:30 Healing environment: hoe kunnen we onze installaties anders inrichten? Door Roberto Traversari, TNO
11:30 – 12:15 Het Passiefhuisconcept voor ziekenhuizen – Door Andreas Nordhoff, IBN Passifhaus-Technik
12:15 – 12:30 Toelichting op de vorming van eventuele werkgroepen
12:30 – 13:15 Pauze
13: 15 – 14:00 Workshops, ronde 1 *
14:00 – 14:45 Workshops, ronde 2 *
14:45 – 15:00 Koffiepauze
15:00 – 15:45 Plenaire terugkoppeling van de resultaten
15:45 – 16:00 Discussie over de mogelijke werkgroepen
16:00 – 16:15 Afsluiting door de dagvoorzitter
16:15 – 17:00 Borrel

*De drie workshops worden één keer herhaald.

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.