0
Vogels_thumb_large-1422537140
apr.
5
DatumDonderdag 5 april 2012, 09:30 - 15:00 uur
LocatieSteenwijkHotel Hiddingerberg Woldmeentherand 15 8332 JE Steenwijk
PrijsGratis bijeenkomst.0.0

Bijeenkomst vogelvriendelijke maatregelen in de bouw

Thema: Natuur op bedrijventerreinen.

Vogelbescherming Nederland & SBR organiseren samen expertmeetings over vogelvriendelijke maatregelen in de bouw. 5 inspirerende en op de praktijk gerichte bijeenkomsten.

Stadsuitbreidingen zijn vaak gevoelige kwesties. De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied.

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland): “Overal waar mensen landschap veranderen verdwijnt leefgebied van vogels , maar er ontstaan ook altijd nieuwe kansen. Daar kunnen we vooraf bij stil staan. Er zijn tegenwoordig talrijke goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk binnen de bebouwde kom zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners”.

Excursie

Eeserwold, combinatie van wonen en werken. Bedrijventerrein, woonwijk en zandwinplas met ruimte voor natuur. O.l.v. Mark Zekhuis

Thema

Natuur op bedrijventerreinen

Programma

9:30 uur ontvangst
10:00 uur opening, dagvoorzitter
10:10 uur Vogelbescherming NL
10:30 uur spreker 1
11:15 uur koffiepauze
11:30 uur spreker 2
12:15 uur discussie, dagvoorzitter
12:30 uur lunch
13:00 uur excursie
15:00 uur einde programma

Sprekers

Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland – Bedrijfsvoering voor vogels & mensen
“Het stedelijk landschap is dynamisch en verandert soms snel, dan weer geleidelijk. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding past de mens de stad steeds weer aan veranderende wensen en mogelijkheden aan. Hierdoor krijgt ook het leefgebied van de stedelijke flora en fauna een ander aanzien.”

dr. ir.Robbert Snep, Alterra WUR – Groene bedrijventerreinen
“Nederland telt ruim 3500 bedrijventerreinen met een oppervlak van 100.000 hectare. De noodzaak groeit om functies te combineren. Werken, wonen, recreatie en natuur. Vooral rond de combinatie van natuur en bedrijventerreinen dienen zich nieuwe kansen aan.”

Mark Zekhuis & Eibert Jongsma, Landschap Overijssel – Natuur tussen de bedrijven door
“Wonen, werken en recreëren kunnen worden gecombineerd in een omgeving waarbij duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. In Nederland liggen hele stukken grond braak die wachten op een gebruiksfunctie als bedrijventerrein of woonlocatie. In deze gebieden kan natuur de vrije loop nemen. Meestal gaat het om gebieden die dicht bij steden liggen, gebieden waar de vraag naar ruimte en recreëren het grootst is.”

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.