0
Vogels_thumb_large-1422537140
mar.
21
DatumWoensdag 21 maart 2012, 09:30 - 15:00 uur
LocatieHeerhugowaard, basisschool ReflectorBasisschool Reflector Keerkring 49 1705 SP Heerhugowaard
PrijsGratis bijeenkomst.0.0

Bijeenkomst vogelvriendelijke maatregelen in de bouw

Thema: Vogels, bouw & regelgeving.

Vogelbescherming Nederland & SBR organiseren samen expertmeetings over vogelvriendelijke maatregelen in de bouw. Het is een serie van 5 inspirerende en op de praktijk gerichte bijeenkomsten.

Stadsuitbreidingen zijn vaak gevoelige kwesties. De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied.

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland): “Overal waar mensen landschap veranderen verdwijnt leefgebied van vogels , maar er ontstaan ook altijd nieuwe kansen. Daar kunnen we vooraf bij stil staan. Er zijn tegenwoordig talrijke goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk binnen de bebouwde kom zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners”.

Excursie

Stad van de zon – o.l.v. Yvonne Stokman, Vogelwerkgroep Heerhugowaard

Thema

Vogels, bouw & regelgeving

Programma

9:30 uur ontvangst
10:00 uur opening, dagvoorzitter
10:10 uur Vogelbescherming NL
10:30 uur spreker 1
11:15 uur koffiepauze
11:30 uur spreker 2
12:15 uur discussie, dagvoorzitter
12:30 uur lunch
13:00 uur excursie
15:00 uur einde programma

Sprekers

Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland – kansen voor vogels & mensen
“Effectieve bescherming van vogelsoorten richt zich op de belangrijkste populaties en de leefgebieden. Voor dieren die in de stad hun belangrijkste leefgebied vinden, moet de bescherming dus plaatsvinden binnen de grenzen van de stad. In 2006 startte Vogelbescherming Nederland als eerste ter wereld een beschermingsplan voor stadsvogels.”

Rik van Kraaij, Agentschap NL – Milieu-investeringen met belastingvoordeel.
“Ondersteunt de overheid bedrijven die investeren in biodiversiteit en natuur? Wat kunnen de MIA en Vamil betekenen voor versterking van stedelijke biodiversiteit?”

Arnold van Krefeld, Ulucus Consultancy – De permanente winst van Tijdelijke Natuur
“Om ‘gedoe’ met beschermde soorten te voorkomen proberen veel ontwikkelaars hun braakliggende terreinen vrij te houden van natuur. Daardoor wordt er geen gebruik gemaakt van het enorme areaal aan braakliggende gronden (een oppervlakte van 2x Texel) dat geschikt is voor Tijdelijke Natuur. Bij Tijdelijke Natuur wordt voor een gebied vooraf een ontheffing aangevraagd voor het verwijderen van beschermde soorten die er nog niet voorkomen. Zonder verplichting tot compensatie of mitigatie. Voorwaarde is wel dat er in het gebied ruimte wordt gegeven aan natuur. “

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.