0
Vogels_thumb_large-1422537141
mar.
13
DatumDinsdag 13 maart 2012, 09:30 - 15:00 uur
LocatieRotterdamNatuurhistorisch museum Westzeedijk 345 (Museumpark) 3015 AA Rotterdam
PrijsGratis bijeenkomst.0.0

Expertmeeting vogelvriendelijke maatregelen in de bouw

Thema: Natuur op bedrijventerreinen.

Vogelbescherming Nederland & SBR organiseren samen expertmeetings over vogelvriendelijke maatregelen in de bouw. 5 inspirerende en op de praktijk gerichte bijeenkomsten.

Stadsuitbreidingen zijn vaak gevoelige kwesties. De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied.

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland): “Overal waar mensen landschap veranderen verdwijnt leefgebied van vogels , maar er ontstaan ook altijd nieuwe kansen. Daar kunnen we vooraf bij stil staan. Er zijn tegenwoordig talrijke goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk binnen de bebouwde kom zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners”.

Excursie

Het park, Euromast – o.l.v. Bureau Stadsnatuur Rotterdam

Thema

Natuur op bedrijventerreinen

Programma

9:30 uur ontvangst
10:00 uur opening, dagvoorzitter
10:10 uur Vogelbescherming NL
10:30 uur spreker 1
11:15 uur koffiepauze
11:30 uur spreker 2
12:15 uur discussie, dagvoorzitter
12:30 uur lunch
13:00 uur excursie
15:00 uur einde programma

Sprekers

Alexandra van Huffelen – wethouder
“Tot voor kort hadden natuurbeschermers en vogelaars weinig aandacht voor het stedelijk gebied. In de stad wonen mensen, de natuur begint pas buiten de bebouwde kom. Kortom, een beeld van twee gescheiden werelden. Er is echter wel degelijk sprake van ‘stadsnatuur’, de bebouwde kom is voor een aantal vogelsoorten van groot belang. De stad is bij uitstek een plek waar mensen en vogels elkaar ontmoeten.”

Niels de Zwarte, Bureau Stadsnatuur Rotterdam – Natuurlijk Rotterdam
“Door natuur en flora en fauna prominent op te nemen in gemeentelijk beleid kan een zekere standaard aan natuurwaarden gehaald of in ieder geval nagestreefd worden. Niet alleen kan dit de leefbaarheid en het woongenot sterk ten goede komen, ook wordt vastgelegd dat reeds aanwezige hoge natuurwaarden beschermd en erkend worden. In diverse steden zijn daar goede voorbeelden van te vinden.”

Harm van der valk, Gemeente werken

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.