0
Vogels_thumb_large-1422537142
mei.
4
DatumVrijdag 4 mei 2012, 09:30 - 15:00 uur
LocatieArnhemWitte watermolen - Bezoekerscentrum Sonsbeek Zijpendaalseweg 24a 6814 CL Arnhem
PrijsGratis bijeenkomst.0.0

Bijeenkomst vogelvriendelijke maatregelen in de bouw

Thema: Gebiedsontwikkeling.

Vogelbescherming Nederland & SBR organiseren samen expertmeetings over vogelvriendelijke maatregelen in de bouw. 5 inspirerende en op de praktijk gerichte bijeenkomsten.

Stadsuitbreidingen zijn vaak gevoelige kwesties. De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied.

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland): “Overal waar mensen landschap veranderen verdwijnt leefgebied van vogels , maar er ontstaan ook altijd nieuwe kansen. Daar kunnen we vooraf bij stil staan. Er zijn tegenwoordig talrijke goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk binnen de bebouwde kom zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners”.

Excursie

Park Sonsbeek, op de grens van stad en land, o.l.v. Vogelwerkgroep Arhnem e.o.

Thema

Gebiedsontwikkeling

Programma

9:30 uur ontvangst
10:00 uur opening, dagvoorzitter
10:10 uur Vogelbescherming NL
10:30 uur spreker 1
11:15 uur koffiepauze
11:30 uur spreker 2
12:15 uur discussie, dagvoorzitter
12:30 uur lunch
13:00 uur excursie
15:00 uur einde programma

Sprekers

Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland – Steden voor vogels & mensen
“De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Stedelijk groen is van belang voor mensen én voor vogels..”

dr. ir. Robbert Snep, Alterra WUR – Groene oplossingen voor groeiende steden
“Voorbeelden van groene buitenlandse steden geven inzicht in de onderliggende redenen om steden groener in te richten en leren welke resultaten bereikt kunnen worden. Ruimtelijke ordening is ook onderhevig aan tijdsgeest, welke Internationale trends zijn er die potentieel tot vergroening van steden kunnen leiden?”

Daan Bruggink, ORGA architekt – Groen bouwen
“Basis van het duurzaam en ecologisch ontwerpen is de Trias Ecologica. Naast standaard architectenwerkzaamheden is een groot aantal ecologische aspecten standaard onderdeel van mijn werkzaamheden.”

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.