0
Vogels_thumb_large-1422537144
mei.
16
DatumWoensdag 16 mei 2012, 09:30 - 15:00 uur
LocatieMaastricht, Natuurtuinen JekerdalNatuurtuinen Jekerdal Drabbelstraat 7, zijweg Mergelweg 6212 XL Maastricht
PrijsGratis bijeenkomst.0.0

Bijeenkomst vogelvriendelijke maatregelen in de bouw

Thema: Leefbare steden.

Vogelbescherming Nederland & SBR organiseren samen expertmeetings over vogelvriendelijke maatregelen in de bouw. 5 inspirerende en op de praktijk gerichte bijeenkomsten.

Stadsuitbreidingen zijn vaak gevoelige kwesties. De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied.

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland): “Overal waar mensen landschap veranderen verdwijnt leefgebied van vogels , maar er ontstaan ook altijd nieuwe kansen. Daar kunnen we vooraf bij stil staan. Er zijn tegenwoordig talrijke goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk binnen de bebouwde kom zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners”.

Excursie

Groendak en bloemrijk grasland beheer – o.l.v. Peter Alblas, CNME

Thema

Leefbare steden

Programma

9:30 uur ontvangst
10:00 uur opening, dagvoorzitter
10:10 uur Vogelbescherming NL
10:30 uur spreker 1
11:15 uur koffiepauze
11:30 uur spreker 2
12:15 uur discussie, dagvoorzitter
12:30 uur lunch
13:00 uur excursie
15:00 uur einde programma

Sprekers

Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland – vogels & mensen
“Er zijn tegenwoordig talrijke goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk binnen de bebouwde kom zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners. Steden worden niet gebouwd door natuurbeschermers, maar door aannemers en projectontwikkelaars met in de regel weinig specialistische ecologische kennis. Met de ‘Checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen’ kan iedere bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker maken.”

Elma van Beek – ‘Levende stad, stad om in te leven’
“Mijn nieuwe boek ‘Levende stad, stad om in te leven’ is een beschouwing waarin een wenkend perspectief, een integrale stedenbouwkundige benadering en prak¬tische oplossingsrichtingen worden gecombineerd voor alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke ordening.”

Ruud Kempen, Van Helvoirt Groenprojecten – ‘Groenstructuren op en aan gebouwen’
Groenstructuren in de stad zijn een belangrijke drager van de biodiversiteit in de stad. Vanuit de lucht naar een stad kijkende (wat een vogel doet) is de stad erg grijs en stenig. De daken worden over het algemeen weinig gebruikt en zouden goed ingezet kunnen worden om groenstructuren in de stad te versterken. Aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden wordt u meegenomen in de mogelijkheden voor aanpassingen aan gebouwen om de biodiversiteit en de leefbaarheid van de stad (ook voor de mens!) te verhogen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.